اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می‌شود

اختتامیه جشنواره کتابخوانی رضوی برگزار می‌شود