اخبار انتشارات کتیبه نوین

اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ کتابخوانی مسئولیت سنگینی دارند

اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ کتابخوانی مسئولیت سنگینی دارند

به گزارش خبرنگار مهر یاسر تقوی عصر دوشنبه در نشست کتاب خوان خبرنگاران و آئین رونمایی از یک عنوان کتاب در حوزه رسانه اظهار کرد: خبرنگاران سنگربانان اطلاع رسانه و جهت دهی افکار عمومی هستند.

وی با اشاره به نقش مهم رسانه در فرهنگ سازی موضوعات مختلف، افزود: اثرگذاری رسانه در ابعاد مختلف انکارناپذیر است.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه معرفی کتاب و کتابخوانی از سوی رسانه‌ها بسیار اهمیت دارد، گفت: خبرنگاران و اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ کتابخوانی مسئولیت سنگینی دارند.

تقوی با بیان اینکه کتاب سرمایه ارزشمند جامعه برای تعالی و رشد است، اضافه کرد: رشد، پرورش و تعالی اجتماعی از مسیر کتابخانه ها می‌گذرد.

وی با بیان اینکه آمارها در حوزه کتابخوانی نگران کننده است، افزود: تقویت زیرساخت‌های کتابخوانی در گیلان بسیار اهمیت دارد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی گیلان با بیان اینکه میزان شاخص برخورداری از زیرساخت‌های کتابخوانی در استان پایین است، اضافه کرد: تعدد کتابخانه ها میزان مطالعه و گرایش مردم به کتاب را افزایش می‌دهد.

گفتنی است، چند نفر از خبرنگاران گیلان به تفکیک به معرفی کتاب پرداختند و در پایان از اصحاب رسانه و خبرنگاران تجلیل صورت گرفت.

اخبار انتشارات کتاب کتیبه نوین

صفحه اصلی سایت انتشارات کتیبه نوین