افتتاح نمایشگاه کتاب باکو و معرفی برگزیدگان جشنواره‌های ادبی

افتتاح نمایشگاه کتاب باکو و معرفی برگزیدگان جشنواره‌های ادبی