انقلاب اسلامی دارای شعارهای ابدی و نه کوتاه مدت است

انقلاب اسلامی دارای شعارهای ابدی و نه کوتاه مدت است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.