اهدای ۴هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های شهرضا در جشنواره «بحار کتاب»

اهدای ۴هزار جلد کتاب به کتابخانه‌های شهرضا در جشنواره «بحار کتاب»

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.