برگزاری مراسم تجلیل از روستاهای برگزیده دوستدار کتاب در همدان

برگزاری مراسم تجلیل از روستاهای برگزیده دوستدار کتاب در همدان