مدیریت: دکتر داودی 09172203400

انتشارات کتیبه نوین

تایید محتوا و تایپ تخصصی کتاب

تأیید محتوا و تایپ تخصصی کتاب

تأیید محتوا و تایپ تخصصی کتاب

تأیید محتوای کتاب توسط اساتید مجرب

انتشارات کتاب پس از دریافت فایل کتاب، آن را با توجه به رشته تخصصی کتاب به کارشناسان خبره همان رشته جهت تأیید تحویل می‌دهد. انتشارات کتاب نیز کتاب‌هایی را که تأیید یا تأیید با اصلاحیه می‌شوند را جهت انجام بقیه مراحل چاپ و نشر کتاب وارد مرحله بعد  می‌کند.

تایپ تخصصی و متناسب با فرمت کتاب

نویسندگان می‌بایست توجه داشته باشند که تایپ عمومی که در بازار انجام می‌شود با تایپ کتاب متفاوت می‌باشد لذا به نویسندگان پیشنهاد می‌گردد که در صورت امکان نوشته‌های خود را به صورت دست نوشته به انتشارات کتاب تحویل دهند.

سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.