تقدیر از انتشارات کتیبه نوین در اختتامیه جشنواره ملی «بلوط‌های زاگرس زیبا»

تقدیر از انتشارات کتیبه نوین در اختتامیه جشنواره ملی «بلوط‌های زاگرس زیبا»