تقدیر از انتشارات کتیبه نوین و رونمایی از ۵۰ کتاب دانش‌آموزی در روز قلم در شیراز

تقدیر از انتشارات کتیبه نوین و رونمایی از ۵۰ کتاب دانش‌آموزی در روز قلم در شیراز