مدیریت: دکتر داودی 09172203400

فرم های چاپ کتاب

دانلود فرم های چاپ کتاب انتشارات کتاب کتیبه نوین

y copy     فرم شماره یک: دانلود فرم تعهد (مخصوص تمام نویسندگان)

ty     فرم شماره دو: دانلود فرم تایید (مخصوص تمام نویسندگان)

y copy     فرم شماره سه: دانلود فرم مشخصه (مخصوص تمام نویسندگان)

gy copy     فرم شماره چهار: دانلود فرم قرارداد (تیراژ ۱۰۰۰نسخه به بالا)

    فرم شماره پنج: دانلود فرم فروش الکترونیکی کتاب

سبد خرید
ورود
شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.