به گزارش خبرنگار مهر، علی شعبانی شامگاه یکشنبه در جلسه انجمن کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه که در سالن شهید قلیوند تشکیل شد با اشاره به اهمیت سند ملی کتابخانه‌ها، اظهار کرد: اجرای صحیح سند آمایش سرزمینی کتابخانه‌ها به جانمایی درست فضاهای مطالعه و گسترش فرهنگ کتابخوانی و در نتیجه رشد فرهنگی استان منتج خواهد شد.

وی افزود: ضرورت کتابخوانی یک شعار نیست و ایجاد فضای مطالعه باعث رشد فرهنگی جامعه است و باید به اصل وجود کتابخانه‌ها و کتاب به عنوان یک حوزه حیاتی و نجات بخش جامعه نگاه شود.

سرپرست معاونت سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری کرمانشاه با بیان اینکه «آسیب‌های فرهنگی در صورت غفلت به مسائل امنیتی تبدیل می‌شود»، ادامه داد: بچه‌های امروز نه منظم‌اند و نه اطاعت پذیر و البته کتابخوان هم نیستند، با وضعیت کنونی کسی کتابخوان نخواهد شد و باید توجه داشت که هرگاه اوضاع فرهنگی ما بهم بریزد اوضاع امنیتی ما نیز متأثر از آن می‌شود.

شعبانی تصریح کرد: اگر سند آمایش سرزمینی کتابخانه‌ها به طور صحیح اجرایی شود نجات بخش خواهد بود و موضوع آمایش سرزمینی کتابخانه‌ها اگر درست اجرا شود آورده مفیدی خواهد داشت و مراکز فرهنگی را به هم پیوند می‌دهد.

وی بر تقویت نهاد کتابخانه‌ها به عنوان متولی امر کتابخوانی تاکید کرد و گفت: اگر نهاد کتابخانه‌ها تقویت شد و مراکز به این نهاد پیوند بخورد می‌توان به گسترش فرهنگ مطالعه امیدوار بود. باید به سمت ایجاد فضاهای فرهنگی و تربیت بچه‌های کتابخوان پیش برویم.

شعبانی خاطر نشان کرد: اتفاقات فرهنگی به رشد فرهنگی کرمانشاه کمک خواهد کرد و می‌طلبد که با فرهنگ سازی کتابخانه‌ها به دکور خانه‌ها بازگردد و حتماً باید به چهره‌های فرهنگی توجه شود.

اخبار انتشارات کتاب کتیبه نوین

صفحه اصلی سایت انتشارات کتیبه نوین