شعر جزء جدانشدنی از تاریخ و فرهنگ ایران است

شعر جزء جدانشدنی از تاریخ و فرهنگ ایران است

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.