طرح «امانت سیار» با توزیع ۱۵۰۰جلد کتاب بین تهرانی‌ها، اجرایی شد

طرح «امانت سیار» با توزیع ۱۵۰۰جلد کتاب بین تهرانی‌ها، اجرایی شد

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.