به گزارش خبرگزاری مهر، فراخوان هفتمین همایش دانشگاهی ادبیات کودک به‌تازگی به‌منظور گردآوری تازه‌های نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، توسط مرکز مطالعات ادبیات کودک دانشگاه شیراز منتشر شده است.

در متن فراخوان این رویداد که اردیبهشت ۹۸ با همکاری معاونت فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار می‌شود، آمده است:

مرکز مطالعات ادبیات کودک هفتمین همایش دانشگاهی خود را با هدف ارائه‌ تازه‌ترین بحث‌ها در قلمرو نقد و نظریه‌ ادبیات کودک برگزارمی‌کند. از همه استادان، پژوهشگران، منتقدان و دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی دعوت‌می‌شود با فرستادن چکیده‌ پژوهش‌های خویش به دبیرخانه‌ همایش و شرکت در این همایش زمینه را برای شکل‌گیری تازه‌ترین بحث‌ها در قلمرو اعلام‌شده فراهم‌آورند. موضوع‌های پیشنهادی به شرحی است که در پی می‌آید اما طبیعتاً محدود به این موارد نیست و شورای علمی همایش از هر بحث تازه‌ دیگر نیز استقبال‌می‌کند:

در حوزه‌ بحث‌های موضوعی و محتوایی: سوژگی (subjectivity)، دورَگِگی (hybridity)، دیگرانگی، کودک‌زدایی، گفت‌وگومندی و چندصدایی، توانمندسازی، ایدئولوژی، جنسیت، چندفرهنگی، آرمان‌شهر و دُژآرمان‌شهر (یوتوپیا و دیستوپیا)، بازتاب بدن، بازنمایی سنت، مدرنیزم و پسامدرنیزم در ادبیات کودکان و نوجوانان

در حوزه‌ رویکردها: کودک‌گرایی و بزرگ‌سال‌گرایی، استعماری و نواستعماری، زیست‌بوم‌گرایی، بررسی‌های فرهنگی و اجتماعی، بررسی‌های تطبیقی، ساخت‌زدایی، زن‌محوری، بررسی‌های ایدئولوژیک، بررسی‌های مخاطب‌محور

در حوزه‌ زیبایی‌شناسی: زیبایی‌شناسی کتاب‌های تصویری: برهمکنش متن و تصویر در کتاب‌های تصویری، پرامتن‌های کتاب‌های تصویری، شخصیت‌پردازی، زمان، مکان و حرکت در کتاب‌های تصویری، تمرکززدایی در کتاب‌های تصویری، رمان‌های گرافیکی، بینامتنیت در کتاب‌های تصویری، نظریه‌ی مستقل کتاب‌های تصویری

در حوزه زیبایی‌شناسی رمان نوجوان: تفاوت‌های رمان نوجوان با دَستان‌های کودکان (children’s fictions)، تفاوت‌های رمان نوجوان با رمان در جریان عمده‌ی ادبی، بینامتنیت در رمان نوجوان

شعر نوجوان در حوزه‌ مخاطب‌شناسی: تازه‌ترین بحث‌ها در روان‌شناسی، جامعه‌شناسی و فلسفه‌ی کودکی و نوجوانی و تلویحات آن برای نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک و نوجوان، تحولات معنای کودکی و نوجوانی در عصر تحول رسانه و ارتباط آن با نقد و نظریه‌ی ادبیات کودک

شعر نوجوان در حوزه‌ بازنگاری، بازنویسی و بازآفرینی: تازه‌ترین بحث‌ها در زمینه‌ی بازنویسی و بازآفرینی به‌طور کلی، تازه‌ترین بحث‌ها در زمینه‌ی آثار بازنگاری (کتاب‌های تصویری بازنوشته و بازآفریده)

در ادامه متن فراخوان این رویداد هم چند توضیح به این ترتیب آمده است:

ضروری است مقاله‌ها و بحث‌های نظری با تحلیل نمونه‌های مشخص ادبی همراه باشند.

مقاله‌هایی که به آثار خارجی می‌پردازند به شرطی بررسی‌می‌شوند که تطبیقی باشند و نمونه‌ ایرانی نیز در بررسی خود داشته‌باشند.

چکیده‌ها حداکثر در ۴۰۰ واژه، دربردارنده‌ هدف، ضرورت، پرسش‌ها، روش و اشاره‌ای کوتاه به پیشینه باشد. در پایانِ چکیده، کلیدواژگان (حداکثر پنج واژه)، و در عنوان وابستگی نویسنده (نویسندگان) مقاله و نشانی الکترونیک نویسنده‌ اصلی آورده‌ شود. خواهشمند است رزومه‌ کوتاه محققان (حداکثر یک صفحه) نیز پیوست چکیده باشد.

زمان‌بندی فرستادن چکیده و اصل مقاله‌ها نیز در فراخوان منتشرشده به این ترتیب‌اند:

آخرین زمان برای فرستادن چکیده‌ مقاله‌ها: ۲۹/۱۲/۹۷

زمان دریافت پاسخ هیأت علمی همایش در مورد چکیده‌ها: ۱۸/۱/۹۸

چکیده‌های پذیرفته‌شده در مجموعه‌ چکیده‌های مقاله‌های همایش به‌چاپ‌ می‌رسند. ‌همچنین مقاله‌هایی که بتوانند شاخص‌های لازم علمی‌پژوهشی را داشته باشند در ویژه‌نامه‌ نقد و نظریه‌ ادبیات کودک در مجله‌ علمی پژوهشی مطالعات ادبیات کودک داوری و چاپ خواهندشد.

علاقه‌مندان می‌توانند با این همایش از طریق نشانی الکترونیک koodak@rose.shirazu.ac.ir ارتباط داشته باشند.

اخبار انتشارات کتاب کتیبه نوین

صفحه اصلی سایت انتشارات کتیبه نوین

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.