اخبار انتشارات کتیبه نوین

همه چیز خوب است فقط تخفیف‌هایش را بیشتر کنید!

همه چیز خوب است فقط تخفیف‌هایش را بیشتر کنید!

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران مهمترین یافته های نظرسنجی از بازدیدکنندگان سی و دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را منتشر کرد.

بر اساس اعلام این موسسه این نظرسنجی بر مبنای روش پیمایش توسط گروه افکارسنجی دفتر طرحهای ملی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات صورت گرفته  است.

 مهمترین نتایجبه دست آمده از این نظر سنجی به این شرح اعلام شده است:

۵۵٫۹  درصد پاسخگویان از مترو برای حضور در محل نمایشگاه کتاب استفاده کردند.

۵۸٫۲ درصد پاسخگویان معتقدند مصلی تهران، مکان مناسبتری برای برگزاری نمایشگاه کتاب است.

۸۶٫۱ درصد پاسخگویان از امکان دسترسی راحت به محل برگزاری نمایشگاه کتاب رضایت داشتند.

۵۴٫۲ درصد بازدیدکنندگان از سهولت دسترسی به غرفه‌ها رضایت داشتند.

 ۴۴٫۶ درصد بازدیدکنندگان از علائم داخل نمایشگاه برای راهنمایی به سمت غرفه‌های ناشرین رضایت داشتند. از سوی دیگر ۳۲٫۲ درصد پاسخگویان میزان رضایت خود از علائم راهنمایی داخل نمایشگاه را کم و خیلی کم اعلام کردند.

۸۳٫۷ درصد پاسخگویان از بخش ناشران عمومی نمایشگاه کتاب تهران بازدید کردند. ۷۵٫۳ درصد این دسته از پاسخگویان رضایت خود را در سطح زیاد و خیلی زیاد اعلام کردند.

۳۶٫۳ درصد از پاسخگویان از بخش ناشران کودک و نوجوان بازدید کردندکه ۷۶٫۹ درصد آنان از این بخش راضی بودند.

۳۴٫۲ درصد افراد پاسخگو از بخش ناشران دانشگاهی نمایشگاه کتاب بازدید کردند. از بین پاسخگویانی که از بخش ناشران دانشگاهی نمایشگاه کتاب بازدید کردند، ۶۵٫۴ درصد از این بخش رضایت زیاد داشتند.

 ۲۳ درصد پاسخگویان از بخش ناشران آموزشی و کمک درسی دیدن کردند که ۷۹٫۲ درصد آنان رضایت خود از این قسمت نمایشگاه را در سطح زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند.

 ۲۷٫۸ درصد پاسخگویان از بخش ناشران بین‌الملل و خارجی در نمایشگاه کتاب بازدید کردند که از بین آنان  ۵۸٫۷ درصد از این بخش راضی بودند.

تنها ۳٫۳ درصد افراد پاسخگو به قسمتهای جنبی و فرهنگی نمایشگاه کتاب رفتند که ۵۶٫۸ درصد آنان از فعالیتهای این بخش راضی بودند.

۶۸٫۲ درصد پاسخگویان از تعداد ناشران شرکتکننده در نمایشگاه کتاب رضایت داشتند.

۶۴ درصد بازدیدکنندگان نمایشگاه کتاب میزان رضایت خود از حضور ناشران شناخته شده و معتبر داخلی را در حد زیاد و خیلی زیاد ارزیابی کردند.

 ۶۲٫۲ درصد بازدیدکنندگان از کیفیت کتابهای حاضر در نمایشگاه کتاب راضی بودند.

۴۴٫۱ درصد از پاسخگویان نسبت به تخفیف‌های در نظر گرفته شده از سوی ناشران رضایت نداشتند.

۳۷٫۱ درصد پاسخگویان از قیمت کتب عرضه شده در نمایشگاه رضایت داشتند این در حالی است که ۴۱٫۲ درصد آنان قیمت کتاب را بالاتر از حد انتظار خود اعلام کردند.

۷۷٫۱ درصد پاسخگویان از تنوع کتابهای موجود در نمایشگاه کتاب راضی بودند.

۴۱٫۲ درصد پاسخگویان از اطلاعرسانی درباره دسترسی به کتاب یا غرفه مدنظرشان رضایت داشتند. از سوی دیگر با اختلاف اندکی نسبت به این دسته از افراد پاسخگو ۳۷٫۱ درصد آنان میزان رضایت خود در این زمینه را در سطح کم و خیلی کم ارزیابی کردند.

بیشترین بخش مورد بازدید در سی و دومین دوره نمایشگاه کتاب، ناشران عمومی بوده و بخش ناشران بین‌الملل و خارجی نیز نسبت به سایر بخش‌های نمایشگاه کتاب کمتر مورد استقبال قرار گرفته است.

۳۰٫۶ درصد افراد پاسخگو از بن کتاب استفاده کردند که از این میان ، ۴۱ درصد پاسخگویان، حدود یک پنجم خرید خود را از طریق بن کتاب انجام دادند.

 از میان پاسخگویانی که از بن کتاب استفاده کردند، ۸۱٫۹  درصد آنان دارای بن دانشجویی و طلاب بودند. بنهای سازمانها و نهادها (۷٫۲ درصد) و اهل قلم (۳٫۶ درصد) نیز از دیگر موارد دارای بیشترین فراوانی در بین این دسته از افراد بود.

 ۸۵٫۶ درصد افراد پاسخگو از شعار امسال نمایشگاه کتاب مطلع نبودند و تنها ۱۴٫۳ درصد افراد پاسخگو از شعار امسال اطلاع داشتند. از میان پاسخگویی که از شعار امسال نمایشگاه اطلاع داشتند، ۴۲٫۷ درصد آن را زیاد و خیلی زیاد موثر دانستند. ۴۱٫۳ درصد این دسته از پاسخگویان نیز اثربخش بودن شعار امسال را کم و خیلی کم ارزیابی کردند.

 مهمترین نقطه قوت نمایشگاه از دیدگاه بازدیدکنندگان، دسترسی آسان به محل برگزاری نمایشگاه کتاب است. بعد از آن تنوع کتابها عرضه شده در نمایشگاه، مکان برگزاری و تنوع و تعدد ناشرین حاضر در مطرح شدند.

 افزایش امکانات رفاهی از دیدگاه بازدیدکنندگان، مهمترین پیشنهاد مطرح شده از سوی پاسخگویان است. همچنین بهبود اطلاعرسانی، تغییر محل برگزاری و برگزاری نمایشگاه در شهر آفتاب در ردههای بعدی پیشنهادات بازدیدکنندگان قرار دارد.

اخبار انتشارات کتاب کتیبه نوین

صفحه اصلی سایت انتشارات کتیبه نوین

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *