پویش «اهدای کتاب، اهدای نشاط و آگاهی» در سمنان آغاز به کار کرد

پویش «اهدای کتاب، اهدای نشاط و آگاهی» در سمنان آغاز به کار کرد