اخبار انتشارات کتیبه نوین

پویش «هیس‌طوری» روشی برای جذب نوجوانان به کتابخوانی است

پویش «هیس‌طوری» روشی برای جذب نوجوانان به کتابخوانی است

عزت زمانی معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگوی با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پویش هیس طوری دو جنبه محتوایی و فرایندی دارد گفت: کتابخوان شدن جامعه نسل نوجوان یک مساله است که باید با روش‌های خلاقانه و تکنولوژی روز مورد توجه قرار بگیرد که در این پویش به این مباحث توجه شده است.

وی افزود: هیس طوری راه جدید را طراحی کرده که در آن کتابخوانی به صورت چند جانبه با استفاده از فضای مجازی، فناوری و کنشگری نوجوانان در کنار هم در حال اجراست، این کار خلاقانه نقطه شروع خوبی در انتخاب موضوع و محتواست.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه در این پویش جذب نوجوانان به فرهنگ کتابخوانی با تکیه بر استعداد و روحیه آنان است گفت: پویش هیس طوری فرصت خوبی را فراهم کرده است و تنها به بخش کتابخوانی توجه نکرده است بلکه با سازوکارهایی بازی و رقابت فضا را برای کنشگری نوجوانان ایجاد کرده است. این پویش اقدامی نو و هوشمندانه است که از لحاظ حیث و محتوا برای نوجوانان جذاب است، نویسنده کتاب سرگذشت استعمار مباحث پیچیده استعمارگری را با قلم جذاب، ساده و روان برای مخاطبان روایت گری و داستان سرایی می‌کند.

زمانی با تاکید بر اینکه تاریخ استعمار مهجور مانده است گفت: استکباران با قدرت رسانه در طول تاریخ اجازه نمی‌دهند کسی در باره تاریخ آنها صحبت کند بلکه با تمام توان به چپاول اموال و جان مردم می‌پردازند و با ظلم سرزمین‌ها به سیطره می‌برند. در دوره جدید، استعمار به پایان خط رسیده است این در حالی است که با قدرت رسانه کاری کرده است که نسل جوان با بی آگاهی و بی اطلاعی، آن را منجی بداند. استکبار، نوجوانان را در قبضه خود با تصویرسازی تکنولوژی و با نشان دادن درب باغ سبز نخبگان را به سمت خودش می‌کشد.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی گفت: در برخی کشورها پیشرفته مثل آمریکا، همه توان علمی آنها برگرفته از نخبگان کشورهای مستعمر است که در سطوح مختلف نقش آفرینی می‌کنند

وی در پایان با بیان اینکه باید تاریخ سیاه استعمار را با نورافکن به نوجوان نشان داد افزود: باید نوجوانان با روشن شدن زوایای مختلف بدانند که استعمارگران چطور ثروت‌های دیگر کشورها را می‌گرفتند و آنها را به استعمار و بردگی می‌گرفتند. این کتاب می‌تواند خلأ بزرگی را که در تاریخ استعمار وجود دارد در قالب زبان هنر به نوجوان نشان دهد و چهره پنهان آنان را آشکار سازد.

اخبار انتشارات کتاب کتیبه نوین

صفحه اصلی سایت انتشارات کتیبه نوین