کتابخانه سیار در جزیره خارگ راه‌اندازی می‌شود

کتابخانه سیار در جزیره خارگ راه‌اندازی می‌شود