کتاب های هنر و معماری انتشارات کتیبه نوین

حفاظت از آثار تاریخی در دنیای مدرن

عنوان کتاب:

حفاظت از آثار تاریخی در دنیای مدرن

نویسنده: دکتر مریم شیروانی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۴۲-۱
تعداد صفحه: ۱۷۸
قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: حفاظت از آثار تاریخی و رویکردهای اندیشیده شده در آن از مقولات مهم در جهت بقای بیشتر اثر خواهد بود؛ اما در این زمینه در برخی مواقع با مسائلی روبه رو خواهید شد که تنها در جهت بقای کالبد فیزیکی و تکیه بر موجودیت مادی اثر نبوده و بر حفظ و یا نمایش جنبه‌های ناملموس و معنوی در هنگام حفاظت هم تأکید خواهند داشت؛ بنابراین، این رویکرد، می‌تواند در مسائل گوناگون تأثیرگذار باشد. توجه به این مسأله در دنیای حفاظت و مرمت تقریباً به‌طور مستمر وجود داشته است اما به‌طور خاص شروع نگاه جدید در این زمینه به نیمه دوم قرن ۲۰ میلادی با انتشار بیانیه‌های گوناگون نارا، بورا، ایکوموس و… باز می‌گردد. زمانی که جنبه ناملموس آثار علاوه بر جنبه کالبدی و فیزیکی اثر در فرآیند اتخاذ تدابیر حفاظتی مورد توجه واقع شد. در این زمان بحث توجه به اصالت، ارزش‌ها و یکپارچگی به‌عنوان مهم‌ترین بخش‌های مؤثر در حفاظت مطرح شده و در مطالعات حفاظتی گنجانده شد؛ اما این نکته قابل توجه است که اگرچه در ایران از زمان توجه به مباحث حفاظت (سده کنونی) مطالعات زیادی در جهت شناخت دوره‌های تاریخی و ساخت آثار صورت گرفته است، اما رویکردهای حفاظتی با هدف صرف نگهداری از کالبد اثر انجام شده است و مطالعات در این زمینه و تأثیر آن و همچنین تأثیرپذیری از رویکردهای حفاظتی اثر در شناخت و نمایش اصالت، ارزش‌ها و یکپارچگی تا حد زیادی مورد اجحاف واقع گردیده است. در این زمینه، منتقدان و صاحبنظران گوناگون به بحث و بررسی پرداخته‌اند که از میان این دیدگاه‌ها می‌توان بر اهمیت این مسأله دست یافت. با شروع دنیای حفاظت مدرن، نوع نگاه و رویکردها به مسائل مربوط به حفظ اثر تاریخی تا حدی دچار تغییر و دگرگونی شد. در این زمان مسأله اصالت و ارزش به‌عنوان مفاهیم تأثیرگذار در بیان رویکردهای حفاظتی مطرح گردید. این مفاهیم در دنیای کلاسیک حفاظت نیز مورد توجه بوده است و به‌عنوان یک مفهوم اثرگذار و اثرپذیر قابل طرح است اما پس از آن دستخوش مجموعه‌ای از تحولات و تغییرات شده است. در دنیای حفاظت امروزین، دو نگره در بحث حفاظت مجال خودنمایی یافتند، یکی حفاظت بر مبنای ارزش اثر و دیگری حفاظت بر مبنای کارکرد اثر بود. در بحث حفاظت کارکردی، دیدگاه‌ها بر معیارهای فیزیکی و کالبدی آثار است (یکپارچگی) که بتوان پس از مداخلات حفاظتی، کارکرد مناسبی بر اثر بخشید و این همان دیدگاهی است که تقریباً در دوران کلاسیک حفاظت بدان نگریسته و بسیار بدان پرداخته شده است که کاربری بخشیدن به اثر مرمت شده از اولویت‌های حفاظت خواهد بود؛ اما در حفاظت بر مبنای ویژگی‌های ارزشی، شناخت ارزش‌های اثر و اصالت‌مندی تاریخی آن از مؤلفه‌های مهم و تأثیرگذار است. ارزش‌ها هستند که سبب ماندن اثر در طول تاریخ گردیده، پس بایستی بدون دخل و تصرف در معانی و ویژگی‌های آن‌ها در حفاظت بدان توجه نمود. بنابراین بر اساس دیدگاه امروزین، حفاظت را می‌توان بر مبنای دو اصل ملموس و ناملموس طبقه‌بندی نمود که مباحث کارکردی و فیزیکی در بخش ملموس و مباحث معناگرایانه و ارزشی در بحث ناملموس جای خواهند گرفت. حفاظت یکپارچه و معتبر در یک اثر تاریخی شامل ایجاد تعامل و تعادل در هر دو بخش مادی و معنوی در کنار یکدیگر خواهد بود. آشنا نبودن و عدم دریافت مناسب از مفاهیم سبب گردیده است که در بسیاری موارد متولیان امر حفاظت و مرمت نتوانند این مسأله را به درستی دریافت کرده و سبب مخدوش شدن آن در زمان اتخاذ رویکردهای حفاظتی شده‌اند. با توجه به اینکه در دنیای حفاظت، دیدگاه‌ها در حال تغییر مداوم است و نظریات حفاظتی با توجه به ویژگی‌های زمانی مطرح می‌گردند، اما متأسفانه در ایران همچنان بر اساس دیدگاه‌های کلاسیک اولین به امر حفاظت نگریسته می‌شود و این نشانگر ضعف بزرگی در بحث حفاظت است. شاید بتوان گفت یکی از دلایل ایجاد این ضعف عدم آشنایی با مفاهیم و مؤلفه‌های اصالت، ارزش و یکپارچگی و یا عدم شناخت مؤلفه‌های تأثیرگذار در تغییر دیدگاه‌ها در اتخاذ رویکردهای حفاظتی است. چرا که همان‌طور که ماسون معتقد است هر فعالیت حفاظتی، زمانی صورت می‌پذیرد که شیء یا مکانی ارزشمند باشد و از این‌رو تصمیم‌گیری درباره درمان و مداخله پیرو این ارزش است.

کلید واژه ها: سیر تحول حفاظت در گذرگاه تاریخ میراث فرهنگی، تعاریف حفاظت و مرمت در میراث فرهنگی، مفاهیم حفاظت و مرمت در عرصه تاریخ میراث، حفاظت در گذر تاریخ، میراث فرهنگی و ارزش حفاظت، حفاظت از میراث فرهنگی در دنیای مدرن، حفاظت اثر تاریخی و مفاهیم دنیای مدرن، مفهوم اصالت و ارتباط آن با حفاظت دوران مدرن، مفهوم ارزش و ارتباط آن با حفاظت دوران مدرن، مفهوم یکپارچگی و ارتباط آن با حفاظت دوران مدرن، اصالت از دیدگاه فلسفه، ارزش از دیدگاه فلسفه، یکپارچگی از دیدگاه فلسفه، تحول اصالت در بستر حفاظت، تحول ارزش در بستر حفاظت، تحول یکپارچگی در بستر حفاظت، اصالت، ارزش و یکپارچگی در منشورها و قوانین دنیای حفاظت، دنیای مدرن حفاظت، ارزش‌های میراث فرهنگی و ادراک مخاطب، جنبه‌های نوین در رویکرد حفاظتی، تغییر در مفاهیم حفاظت مدرن، چالش‌ها در حفاظت مدرن، متغیرها در تفاوت دیدگاه‌های حفاظتی مدرن، حفاظت نوین و دیدگاه‌های مرتبط با آن

هنر محیطی (با تأکید بر عناصر چهارگانه باستان،آب، باد، خاک، آتش)

عنوان کتاب:

هنر محیطی (با تأکید بر عناصر چهارگانه باستان،آب، باد، خاک، آتش)

نویسنده: سحر نعیمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۵۶-۷
تعداد صفحه: ۱۴۲
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: هنر به محیط و منظر غنا می‌بخشد. هنرهایی که در عرصه‌های عمومی متجلی می‌شوند. در شکل‌گیری معنای محیط نقش مهمی ایفا می‌کنند هنر محیطی معمولاً از ارزش‌های جامعه سرشار است. موضوع هنر محیطی در مسیر تکوین از عرصه‌های گوناگون دانش گام به گام می‌گذرد. این گذار سابقه‌ای در ذهن ایجاد می‌کند که شناخت و اهمیت هنر محیطی را به منصۀ ظهور می‌رساند. موضوع رابطۀ بین انسان و طبیعت از موضوع‌های پایه‌ای است. هنرمندان همواره تلاش کرده‌اند که بازتاب طبیعت را در آثار هنری خود بصورت‌های گوناگون ارائه کنند. زمانی که هنر محیطی پیام محافظت از ارزش‌های طبیعی را در حیطۀ شهر مطرح کرده و این موضوع را با مشارکت مردم بیان می‌کند. هنر محیطی از نیمۀ قرن بیستم در بازتاب حرکت توجه به موضوعات زیست‌محیطی با تمرکز بر اثرات رابطۀ بین انسان و طبیعت آغاز شد. اگرچه بازتاب طبیعت در آثار هنری را می‌توان به زمانی مربوط دانست که هنرمندان رشته‌های گوناگون هنری -همچون نقاشی، مجسمه‌سازی، شعر و ادبیات، عکاسی و سایر هنرها- آثار خود را با الهام از طبیعت و در آرزوی شناخت عمیق آن می‌آفریدند؛ لیکن هدف اصلی هنر محیطی را می‌توان زمینه‌سازی برای ایجاد هماهنگی پایدار بین انسان و سایر موجودات و عناصر از طریق آموزش، باز زنده‌سازی و همکاری‌های میان دانشی در جامعه دانست. با توجه به اهمیت آموزش در هنر محیطی مشارکت مردمی از رویدادهای پایه‌ای این فرآیند است. هنر محیطی متکی بر روابط است. این روابط نه تنها فیزیکی بلکه شامل زمینه‌های فرهنگی، سیاسی و تاریخی نظام‌های بوم‌شناسانه است. هنر زمینی بیانگر این جنبش هنری در حیطۀ معماری منظر است که ساختار نگرش این کتاب را شکل می‌دهد. هنر محیطی بطور عام و هنر زمینی به عنوان یکی از جنبه‌های عملی آن در پی بهبود روابط در جهان طبیعت است. هنر محیطی به تفسیر طبیعت و خلق آثاری که در مورد طبیعت و فرآیندهای آن یا در زمینۀ مشکلات محیطی که گریبان‌گیر انسان‌های امروزی است می‌پردازد. این هنرمندان با خلق آثارشان به ما نوید می‌دهند که چگونه موهبت همزیستی در محیط را با طبیعت تجربه کنیم. نقش هنرمندان محیطی در بازیافت و کشف مرهم برای محیط‌های آسیب‌دیده و ترمیم اکوسیستم‌ها روش‌های هنرمندانه و زیبایی‌شناسانه غیرقابل انکار است. پرداختن تحلیلی به پیشینۀ هنر محیطی، رابطۀ بین فرهنگ و طبیعت و هنر زمینی و استفاده هنرمندان از عناصر چهارگانه از موضوعات این کتاب است. قرن‌هاست که بشر در رابطۀ تنگاتنگ با طبیعت به سر برده و برای تولید مایحتاج خود از آن الهام می‌گیرد. طبیعت و آثار آن در طول تاریخ همیشه منبع الهام و سرمشق خلاقیت‌های انسان بوده است و طبیعت، این معلم بزرگ تاریخ، در زمینه‌های مختلف منشأ خدماتی برای انسان جست‌وجوگر و کنجکاو بوده که زمان آن به قدمت خود تاریخ می‌رسد و در این روند انسان بعد از گذر از قهر طبیعت توانسته است چیرگی خود را به او نشان دهد؛ اما طبیعت به عنوان منبع و نیروی ارزنده در خدمت انسان بیش از آنکه به انسان عقل‌گرا در امور کمی و تکنیکی کمک کند، نیاز روحی و احساسی او را برآورده ساخته است. نوع نگاه به رابطۀ بین انسان و طبیعت زیربنای هرگونه تفکر فلسفۀ محیطی و بیانگر قابلیت‌های راهگشای توجه به مسائل محیطی در دنیای امروز است.

کلید واژه ها: هنر محیطی چیست؟، هنرهای مرتبط با هنر محیطی، هنر بوم‌شناختی، هنر ترمیمی، هنر زیست‌محیطی، تاریخچۀ تحلیلی هنر محیطی، تاریخچۀ فلسفی هنر محیطی، انواع هنرهای محیطی، رابطه بین فرهنگ و طبیعت، تاریخچه هنر زمین، کریستو و ژان کلود، تفاوت امروزین هنر زمین با هنر محیطی، عناصر چهارگانه طبیعت و انسان، پیدایش فلسفه و رابطه فلاسفه و خدایان در یونان باستان، تاریخچه عناصر چهارگانه باستان (آب، باد، خاک، آتش)، عنصر آب، عنصر آتش، عنصر باد، عنصر خاک، کهن‌الگوها و ارتباط با خودآگاه و ناخودآگاه هنرمند، دسته‌بندی هنرمندان محیطی و هنر زمین و آثار شاخص آن‌ها، دنیس اوپنهایم، اثر دنیس اوپنهایم با عنصر باد، عکس اثر گرداب- چشم توفان، رابرت اسمیتسون، اثر رابرت اسمیتسون با عنصر آب و خاک، عکس اثر بارانداز حلزونی، اسکله مارپیچ جتی، دلیل تمایل اسمیتسون به فرم اسپیرال، پیتر هاچینسان، اثر مثلث گل در زیر آب/ سد زیر آبی/ کدوقلیانی به ریسمان کشیده شده با عنصر آب، عکس اثر مثلث گل در زیر آب/ سد زیر آبی/ کدوقلیانی به ریسمان کشیده شده با عنصر آب، نانسی هولت، اثر تونل‌های اقتابی با عنصر (آتش)، عکس اثر تونل‌های آفتابی با عنصر (آتش)، والتر دی ماریا، دشت آذرخش با عنصر (آتش)، عکس اثر دشت آذرخش با عنصر (آتش)، اتاق خاکی نیویورک با عنصر (خاک)، عکس اثر اتاق خاکی نیویورک با عنصر (خاک)، میشاییل هایرز، اثر منفی مضاعف با عنصر (خاک)، عکس اثر منفی مضاعف با عنصر (خاک)، اندی گلدزورثی، اثر یخ نازک با عنصر (آب)، عکس اثر یخ نازک با عنصر (آب)، احمد نادعلیان، هنر محیطی از نظر نادعلیان، نمادها و الهه‌ها در آثار نادعلیان، حجاری‌های نادعلیان، نادعیان ماهی‌های رؤیائی، رهایی ماهی‌ها، مرگ الهه‌ها و ماهی‌ها، میرا هنر، ماسه چاپ‌ها، داستان آفرینش، بهشت و دوزخ، هجدهمین جشنواره هنر محیطی در ایران، مرکز پردیس روستای پلور

شناختی بر پوسترهای جشنواره کن

عنوان کتاب:

شناختی بر پوسترهای جشنواره کن

نویسنده: غزال رحیمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۲۸-۵
تعداد صفحه: ۲۰۴
قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: امروزه اهمیت تصویر به عنوان یک وسیله ارتباط ‌جمعی افزایش روبه رشدی یافته است. طراحان پوستر برای اینکه توجه مخاطب را به پیامی جلب نمایند، او را به فعالیتی تفریحی دعوت نموده و یا به مبارزه‌ای تبلیغی فرا خوانند و در این تفریح یا مبارزه از کلمه و تصویر سود برده و با تکثیر و توزیع آن طیف وسیعی از مردم را تحت سلطه افکار خویش قرار می‌دهند. پوستر به عنوان یک وسیله ارتباطی، همواره پلی بین تولیدکننده و مصرف‌کننده ایجاد نموده و از سویی محصولات و تولیدات اقتصادی، فرهنگی و صنعتی خویش را نمایش می‌دهد، و در این راستا نیازها و تقاضاهای مصرف‌کننده را نیز به نمایش می‌گذارد. پوستر، با توجه به سطح فرهنگی هر قشر از جامعه، اطلاعاتی را به مخاطب خویش ارائه می‌دهد و به عنوان وسیله‌ای فرهنگی، اطلاعاتی را درباره شرایط سیاسی، اقتصادی، مسائل و مشکلات مرتبط با مردم و حتی راه‌حل‌های قراردادی برای رفع آن مشکلات پیش ‌روی مخاطب قرار داده و بدین‌گونه فرهنگ‌سازی می‌نماید. کاربرد پوستر به ارتباط بین مصرف‌کننده و تولیدکننده، و بطور کلی اطلاع گیرنده و اطلاع‌دهنده محدود نیست، بلکه پوستر باید همواره حس زیبایی‌شناسی بیننده را نیز سنجیده و آن را بهبود می‌بخشد. از این‌رو پوستر در بالا بردن سطح سلیقه و حس زیبایی‌شناسی مردم نیز سهم بسیار بزرگی را دارا می‌باشد. پوستر مانند هر کار فرهنگی و یا اقتصادی با یک ایده آغاز شده و با آوردن تصاویر، فرم‌ها و رنگ و خط‌ها بر روی کاغذ ادامه یافته و در نهایت با کمک نوشتار پیام خویش را شفاف‌تر ساخته که رُک‌گویی تصویر و ابهام کلام می‌تواند تأثیر تبلیغی ویژه‌ای را باعث گردد. «طراحان گرافیک، به عنوان دیزاینر در طول کار حرفه‌ای خود در پی حل مسائل و مشکلات بصری مشتریان خود با برنامه‌ای از پیش تعیین شده هستند». در کتاب حاضر، تحلیل بصری بر روی پوسترهای جشنواره فیلم کن، از آغاز تاکنون انجام گرفته شده است. جشنواره فیلم کن به عنوان دومین جشنواره در تاریخ فیلم، بعد از جشنواره ونیز، و البته اولین جشنواره دمکراتیک توانسته کلیدی‌ترین نقش را در شبکه جشنواره‌های سینمایی و هنری ایفا نموده و به یکی از مهم‌ترین رویدادهای سالانه سینمایی تبدیل شود. طراحی پوستر، امروزه برای معرفی هر جشنواره، به منزله هنری کلیدی به رسیمت شناخته شده تا با توجه به قدمتی که در اطلاع‌رسانی در ارائه پیام تصویری به مخاطب خویش دارد، به عنوان مهم‌ترین ابزار برای انتقال پیام مورد توجه قرار گرفته است. در طراحی پوستر جشنواره می‌توان سیاست‌های آن سال جشنواره را با استفاده از تصویر، تایپوگرافی و فیلترهای مناسبی همچون رنگ، لی‌آوت، فونت مناسب بر سادگی و زیبایی آن افزود. نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که پوسترهای جشنواره فیلم کن، از لحاظ طراحی متنوع بوده و در هر دهه یک سبک خاص برای طراحی پوستر در نظر گرفته شده است.

کلید واژه ها: تاریخ سینمای اروپا و کن، سینمای اروپا، جشنواره‌های سینمایی اروپا و هالیوود، جشنواره کن، اصول پوستر، تبلیغ برای سینما، پوسترهای جشنواره فیلم کن، تحلیل پوستر، پوسترهای ساختارگرا (فرمالیستی)، استفاده از حروف نام جشنواره به عنوان عنصر اصلی تصویری پوستر، استفاده از نشانه به عنوان عنصر اصلی پوسترها، استفاده از عکس‌های تغییر یافته به عنوان عنصر اصلی پوستر، پوسترهایی که عکس بازیگر به عنوان عنصر اصلی تصویری است، پوسترهای استفاده‌کننده از تکنیک‌ها، سبک‌ها و آثار هنری

برندسازی مقاصد توریستی

عنوان کتاب:

برندسازی مقاصد توریستی

نویسندگان: علی رحیمی، فیروزه توکلی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۶۲-۸
تعداد صفحه: ۱۰۶
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: از اولین سال‌هایی که صنایع در اقتصاد جهانی حرف اول را می‌زدند بیش از یک قرن می‌گذرد و هرچند هنوز هم بخش‌های مختلف اقتصاد هر یک در جایگاه خود برجسته ظاهر می‌شوند لیکن به نظر می‌رسد در دهه‌های گذشته کفه ترازو به سودبخش خدمات بصورت عام و گردشگری بصورت خاص سنگینی می‌کند. چنانچه در سال‌های پس از انقلاب صنعتی، بودند کشورهای اروپایی که به مدد پیشتازی در صنعت، به درآمدهای هنگفتی دست یافته و مسیر توسعه اقتصادی را سریعاً پیمودند، تجربه حاصل از توسعه گردشگری در برخی کشورهای نوظهور این عرصه نیز به گونه‌ای بوده که شاید بکارگیری اصطلاح انقلاب گردشگری بزرگنمایی نباشد. احتمالاً بزرگ‌ترین معیاری که گردشگری را از سایر بخش‌های اقتصاد مجزا می‌کند آن است که عمدتاً در گردشگری منابع مصرف نشده و به تعبیر دکتر پاپلی ‌یزدی مصرف‌کننده صرفاً برای دیدن پول خرج می‌کند. به هر روی آنچه مشخص است آنکه، گردشگری به عنوان رویکردی جدید که کلیه ابعاد فضا را تحت تأثیر قرار داده، مورد قبول واقع شده و سال‌هاست که کشورهای مختلف در تلاشند با صرف هزینه‌های بسیار و برنامه‌ریزی اصولی، به فراخور ظرفیت خود سهم بیشتری از جریان گردشگری را به خود اختصاص دهند. انعطاف‌پذیری بالای گردشگری سبب شده الگوهای پیشنهادی برای توسعه گردشگری نیز دائماً دستخوش تغییر شوند؛ بدین روی برنامه‌ریزی گردشگری می‌طلبد که متناسب با نیازهای هر دوره، به ارائه استراتژی برای توسعه گردشگری پرداخته شود. برندسازی یکی از سازوکارهای ارائه شده در فروش و بازاریابی محصولات بوده که سال‌هاست به گردشگری نیز راه یافته است. یک جاذبه و مقصد گردشگری در یک مکان جغرافیایی نمود میابد؛ برندسازی مکان را اینگونه تعریف کرده‌اند: یک برند مکانی مشتمل بر احساس و عواطف، طرز فکر و مجموعه انتظاراتی است که گردشگران در مورد یک مقصد در ذهن دارند؛ در این صورت برندسازی، یک چارچوب تعریف می‌شود که موقعیت را جهت تمایز خصوصیات برتر یک مکان فراهم می‌کند (بیکر، ۱۳۹۳: ۲۵). آنچه بازاریابان حوزه گردشگری بصورت متفق‌القول بر آن تأکید دارند آن است که هر چند برندسازی شرط لازم برای موفقیت یک مقصد گردشگری است اما کافی نیست؛ در واقع شهرت فراوان یک کالا یا مقصد گردشگری، پایان کار نبوده و موفقیت این کالا و مقصد در گرو ارزش ویژه آن برند است؛ ارزش ویژه برند همان ارزشی است که یک برند به واسطه اعتبار و شهرت خود کسب کرده و مدیران برند از آن به عنوان اهرمی جهت موفقیت هر چه بیشتر برند استفاده می‌کنند.

کلید واژه ها: توریسم، جهانگردی، مؤلفه‌های توریستی، مفهوم گردشگری، انواع گردشگری، اهمیت گردشگری، موانع توسعه گردشگری، بازاریابی گردشگری، گسترش گردشگری روستایی، تعریف و مفهوم برند، مدیریت برند، هویت برند، برندسازی، مزایای برندسازی، انواع برندسازی، تاریخچه برندسازی، ضرورت برندسازی برای مقاصد گردشگری، چالش‌های برندسازی، مدل‌های برندسازی، مراحل برندسازی، ارزش ویژه برند

ساختمان‌های فناوری و تحقیقات

عنوان کتاب:

ساختمان‌های فناوری و تحقیقات

نویسندگان: هاردو برون، دیتر گروملینگ
مترجم: علی‌محمد سلامت
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۴۸-۲
تعداد صفحه: ۳۳۲
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: ابنیه فناوری و تحقیقات رشد اهمیت مشاغل دانش‌محور را در جامعۀ صنعتی ما نشان می‌دهند. امروزه بیش از ۵۰% مشاغل دانش‌محور تلقی می‌شوند و این روند رو به افزایش است. در اوایل قرن بیستم تقریباً ۱۵% اینگونه بودند حتی در بخش‌های صنعتی مشاغل دانش‌محور مانند ساخت و تحلیل حیاتی‌تر از تولید هستند. تحقیق هزینه‌بر است. به همین منظور شرکت‌ها و مراکز تحقیقاتی باید با اهداف متضاد عدیده‌ای روبرو شوند. افزایش کارایی با ساده‌سازی و استانداردسازی مشاغل همراه می‌شود در حالی که نوآوری تنها زمانی میسر است که افراد بینشی بر پروسه‌ها بصورت کلی داشته باشند اگر آن‌ها دانش و منابع لازم را داشته باشند. برای استفاده از قابلیت‌های علمی شرکت‌ها باید آزادی کار گروهی را پایه‌گذاری کنند و چگالی اطلاعات و ارتباطات را افزایش دهند و در اختیار عموم قرار دهند. طراحی محیط‌های تحقیقاتی مبنی بر تغییرات پایه‌ای چهارچوب مکان و زمان است. تحرکات و کیفیت این چهارچوب‌ها دیگر به سیستم‌های قانون‌گذاری سنتی وابسته نیست. دنیای فعلی متشکل از مکان‌هایی است که توسط یک شبکه ارتباطی ساخته شده است و این شبکه‌ها گره‌هایی را تشکیل می‌دهند که از مکان‌های ماندن پایدارترند. معماری و فضا باید نسبت به این روش‌های نو و تعریف جدید مکان یا گره‌های ارتباطی عکس‌العمل نشان دهند. در این متن معماری به ایجاد نظم ادامه می‌دهد حتی با وجود شرایط جدید. ملزومات برای ابنیه تحقیقاتی در دانشگاه‌ها با صنعت متفاوت است. هدف اصلی دانشگاه‌ها و دیگر مراکز تحقیقاتی ایجاد و گسترش علم است برای پیشرفت. هدف شرکت‌ها تولید محصولات جدید و نوآورانه در مدت کوتاه است. پتانسیل علمی آن‌ها متشکل از زمینه‌های تحقیق و توسعه است. در ساختمان تحقیق و نوآوری پروژه بی ام دابلیو در مونیخ حدود ۲۰۰۰ مهندس و متخصص در حال کار هستند. عامل سرنوشت‌ساز در این پروسه سرعت تبدیل علم به ارزش ‌افزوده است. این فاکتورها بر زمان و مکان ارتباطات تأثیرگذارند و باید توسط معماران مورد بررسی قرار گیرند. برای مثال طراحی آزمایشگاه‌ها، اتاق‌های پاک و پروسه‌های کار باید استانداردهای مشخصی را دنبال کنند. ابنیه فناوری و تحقیقات مانند سیستم اطلاعاتی عمل می‌کنند و همینطور نقش سیستم ایمنی دارند که به یک محیط خدمت می‌کنند و اجازه تمرکز بر موضوعی مشخص را می‌دهند. در یک شرکت دانش‌محور مکالمه بخشی از پروسۀ کار کردن است. ملزمۀ فرهنگ دانش متوصف شده از اعتماد، باز بودن، خلاقیت و مقابلۀ سازنده با مشکلات است. در این حال عوامل ناشناس همیشه فرصت به شمار میایند.

کلید واژه ها: قوانین ابنیه فناوری و تحقیقات، فرهنگ بنا: جادو و شخصیت مکان، تولد بنای تحققانی مدرن در ایالات‌متحده آمریکا، ابنیۀ برجسته، معماری جدید برای تحقیقات صنعتی، سیستم‌های معماری و خدماتی: الزامات لازم برای ساختمان‌های تحقیقاتی، تغییر چگالی کار آزمایشگاهی، واحدهای فضایی بزرگ‌تر، مجاورت فضاهای اداری و آزمایشگاهی، اعماق کمتر ساخت، ساختارهای فضایی پشتیبانی‌کننده ارتباطات، پایداری، کیفیت معماری، آزمایشگاه‌ها در ساختمان‌های تحقیقاتی: ویژگی‌ها و توسعه‌های اصلی، پارامترهای طراحی: موقعیت، کاربری و نوع شناسی، سالن بورنس، ساختمان مهندسی، دانشگاه کالیفرنیا، موسسه فیزیک، دانشگاه هومبولت برلین، محوطه دانشگاه آدلرشوف، پردیس ماکس پلانک توبینگن، مؤسسات و سالن سخنرانی زیست‌شناسی و شیمی، دانشگاه روشتوک، مرکز تحقیق سرطان فرد هاچینسون، ساختمان آزمایشگاه دانشگاه بیمارستان کلن، مرکز تحقیقات سلولی و زیست مولکولی، مرکز تحقیقات سرطان ارولوژی مردان، ساختمان علوم زیستی، دانشگاه لیورپول، مرکز اطلاعات و فناوری رسانه، پارک علوم و فناوری  Adlershof، پارک فناوری IMPIVA، مرکز فناوری و مهندسی زیستی، مرکز ماکس برگمان مواد بیولوژیکی، موسسه ماکس پلانک برای مردم‌شناسی تکاملی، مرکز تحقیقات موسسه ماکس پلانک برای زیست‌شناسی عفونت و آرتروز آلمان، موسسه گیاه‌شناسی بارسلونا، علوم کامپیوتر و مؤسسات مهندسی برق، دانشگاه فناوری گراز، دانشگاه استان سایتاما، مرکز فناوری، پارک دانش راین-البا، دفتر مرکزی تحقیقات عصبی A/S، موسسه شیمی و ساختمان سخنرانی برای شیمی و فیزیک، دانشگاه هومبولت برلین، پردیس Adlershof، موسسه‌ی علوم، مرکز تحقیقات نوکیا، دفتر ایالتی تحقیقات شیمیایی، موسسه بیوفیزیک ماکس پلانک، موسسه Fraunhofer برای تولید و مواد پیشرفته، موسسه پژوهش پلیمرهای کاربردی Fraunhofer، ساختمان تحقیقات دارویی، داروسازی بوهرینگر اینگلهایم KG، ساختمان سر الکساندر فلمینگ، کالج امپریال، ساختمان علوم زیستی، پردیس غربی بوندورا، دانشگاه RMIT، مرکز تحقیقات کشاورزی زیست‌شناسی BIOSTEIN مرکز محافظت محصولات کشاورزی نووارتیس AG، ساختمان علوم زیستی و مهندسی زیستی، موسسه فناوری هند، پایگاه آزمایشی متوسطه جنوب غربی Bio-Tech، ساختمان شیمی ناتیو و ساختمان آزمایشگاه باور، دانشگاه هاروارد، تحقیقات گیفو آزمایشگاه‌های شرکت آنزیم آمانو، مرکز توسعه و تحقیقات زیست‌شناسی و داروخانه AstraZeneca، موسسه فیزیک پلاسما ماکس پلانک، شعبه گریفسوالد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه فنی مونیخ، جیمز اچ کلارک، دانشگاه استنفورد، حلقه ذخیره الکترون برلین BESSY II، Adlershof Science و پارک فناوری، مرکز طراحی مرسدس بنز،شلومبرگر مرکز تحقیقات کمبریج

توسعه پایدار زیستگردی روستایی

عنوان کتاب:

توسعه پایدار زیستگردی روستایی

نویسنده: مسعود یاوریان
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۴۲-۰
تعداد صفحه: ۱۸۰
قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: اجتماعات روستایی از عطایایی برخوردارند که اغلب مردم برای آن‌ها ارزش ویژه‌ای قائل هستند. محیطی سالم، مناظری بکر، فرهنگی بومی، شیوه زیستی ساده و هنرهایی عمیق، همگی فرصتی است برای روستائیان تا در جهت بهبود وضع معیشتی محیط خود مساعی بنمایند. کامیابی از تباین موجود میان اجتماعات روستایی و شهری به معنای توصیف معیارهای روستایی برای رشد، کاربری زمین، منطقه بندی تجاری و حفاظت است. اقتصاد پایدار همچنین به معنای بهره‌گیری از معیارهای روستایی برای انتخاب استراتژی‌های توسعه اقتصادی است. ایجاد همتافت‌های توریستی در جهت جذب گردشگران و بهبود اقتصاد و کیفیت زندگی روستاییان بیش از آنکه یک نیاز باشد خود یک ضرورت بایسته بوده و اهمیت ویژه‌ای دارد. نقش و جایگاه روستاها در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، ناحیه‌ای، ملی، بین‌المللی و پیامدهای توسعه‌نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه‌نشینی شهری و غیره موجب توجه به توسعه روستایی و حتی رجحان آن بر توسعه شهری گردیده است. در هر اجتماع بویژه جامعۀ روستایی منابع طبیعی، انسانی و فرهنگی، قالب‌های سازنده توسعه پایدار اقتصادی محسوب می‌شوند. مدیریت دقیق این منابع به افزایش تولید کالاها و خدمات، ذخیره‌سازی منابع تجدیدناپذیر، تقویت فرهنگ‌های منحصربفرد و گسترش فرصت‌های اقتصادی بویژه برای شهرها، کمک می‌کند. نواحی روستایی به واسطه تراکم کمتر جمعیتی و غالب بودن فرایندهای محیطی شناخته می‌شوند. زیستگاه‌های روستایی وابستگی بسیار بیشتری به چرخه‌های بیوشیمیایی موجودات زنده و زیست بوم دارند. در عین حال، نواحی روستایی با سکونتگاه‌های کوچک و متوسط شناخته می‌شوند و این موضوع، بطور فزاینده‌ای با میزان برخورداری آن‌ها از صنایع خدماتی و تولیدی در ارتباط است. این نواحی صاحب بخشی از ارزشمندترین ذخایر و میراث فرهنگی، نظیر تپه‌های باستانی، که خود منشأ یکجانشینی و زندگی در دشت و سکونتگاه‌های تاریخی بشر بوده و ارزش این نقاط نادر را در نظر سیاحان و بوم شناسان صدچندان می‌کند، هستند. تحقیق و انتخاب روستا و محیط روستایی و شناخت ظرفیت‌های نامحدود آن می‌تواند به ایجاد توسعه پایداری روستایی که به نمایۀ توسعه شهری است کمک شایانی بنماید.

کلید واژه ها: مفهوم معماری، انسان و فضای معماری، معماری پایدار، توسعه پایدار، اهدف توسعه پایدار، اصول معماری پایدار، طراحی پایدار، معماری سنتی ایران و معماری پایدار، تعریف توریسم، انواع توریسم، توریسم و اشتغال، اهداف توسعه صنعت توریسم، محدودیت‌ها و راه‌کارها، رابطه بین فرهنگ و جهانگردی، مفهوم جهانگردی، حدود قلمرو جغرافیای توریستی، کانون‌های جلب توریست، عوامل محیطی و جغرافیای توریستی، اکوتوریسم و گردشگری متکی بر طبیعت، بازدیدکنندگان و تشکیل بخش‌های بازار، طراحی و عملیات حساس فرهنگی، حفاظت و استفاده از میراث‌های انسان‌ساخت، تفسیر و آموزش میراث فرهنگی، امکانات بخش خصوصی و دولتی، استراتژی و تاکتیک‌های گردشگری، تاریخچه کوتاهی از مناطق حفاظت شده، رشد مناطق حفاظت شده از ۱۹۰۰ تا به حال، سیستم طبقه‌بندی مدیریت مناطق حفاظت شده اتحادیه جهانی حفاظت، گرایش‌های برنامه‌ریزی گردشگری در مناطق حفاظت شده، ناحیه‌بندی در مناطق حفاظت شده، مدیریت حمل و نقل، قیمت‌گذاری در مدیریت بازدیدکنندگان، مقررات استفاده بازدیدکنندگان، فرصت‌های افزایش بودجه برای مدیران مناطق حفاظت شده، منشور گردشگری پایدار اروپا در مناطق حفاظت شده، اکوتوریسم و گردشگری متکی بر طبیعت، سود بالقوه گردشگری در مناطق حفاظت شده، افزایش فرصت‌های اقتصادی، حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی، بهبود کیفیت زندگی جوامع میزبان، نقاط منفی گردشگری، توسعه، اهمیت بخش روستایی، تعریف توسعه روستایی، ضرورت و اهمیت توسعه روستایی، پایداری روستایی، توسعه پایدار روستایی، پارادایم، توسعه پایدار روستایی، تعریف، عوامل مؤثر در توسعه پایدار روستایی، عناصر تشکیل دهنده توسعه پایدار روستایی، روش‌های کیفی و رهیافت‌های مشارکتی، مدیریت پایداری روستایی، پروژه روستایی، ذخیره‌گاه شکار مادیکوی آفریقای جنوبی، ذخیره‌گاه طبیعت جزیره مونتاگو استرالیا، ذخیره‌گاه شکار سابی سابی در آفریقای جنوبی، پارک ملی ساگارماتا (قله اورست) ، منطقه حفاظت شده سفیدکوه لرستان، پارک ملی گلستان

اقامتگاه‌های بوم‌گردی (مروری بر چالش‌های توسعه)

عنوان کتاب:

اقامتگاه‌های بوم‌گردی (مروری بر چالش‌های توسعه)

نویسندگان: فیروزه توکلی، علی رحیمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۷۵-۸
تعداد صفحه: ۱۱۶
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: گردشگری به عنوان یکی از اصطلاحات پرکابرد معاصر، در روند رو به رشد خود ابعاد مختلف فضا را تحت تأثیر قرار داده و به نوعی به جزء جدایی‌ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. تجربه مثبت و قابل تأمل بسیاری از کشورها در همسو کردن سیاست‌های خود با توسعه گردشگری و نیز تجارب منفی ایران و برخی کشورها از تکیه بر اقتصاد مبتنی بر نفت، دولت‌های مختلف را مجاب کرده که اقتصاد تک‌محصولی، علاوه بر آنکه یک ریسک بزرگ به شمار می‌رود آنان را با هزینه از دست رفته صنعتی چون گردشگری مواجه می‌سازد. هرچند مزایای حاصل از گردشگری بر هیچ‌کس پوشیده نبوده لیکن به گواه پژوهش‌های انجام شده در حوزه گردشگری، این صنعت بعضاً تأثیرات مخربی نیز بر جامعه میزبان، محیط زیست، اصالت جاذبه‌های گردشگری و حتی گردشگران وارد کرده است؛ در این صورت به نظر می‌رسد به حداقل رساندن اثرات منفی گردشگری و حفظ منافع آن برای نسل‌های آتی در گرو بکارگیری رویکردی است که امروزه از آن با عنوان پایداری یاد می‌شود. یکی از انواع گردشگری که اتفاقاً فلسفه وجودی آن با توسعه پایدار گره خورده، بوم‌گردی است. بوم‌گردی بر خلاف طبیعت‌گردی، صرفاً گشت و گذار نبوده و حفظ محیط‌ زیست منطقه و ارتباط مستقیم با جامعه محلی اعم از روستاییان، عشایر و غیره از ملزومات آن به شمار می‌رود. با توسعه بوم‌گردی به تدریج نیاز به شکل‌گیری برخی زیرساخت‌ها در حوزه بوم‌گردی، زمینه‌ساز شکل‌گیری اقامتگاه‌هایی برای خدمت‌رسانی، اسکان و استقبال از بوم‌گردان بود که در ایران از آن‌ها با عنوان اقامتگاه‌های بوم‌گردی یاد می‌شود. اهمیت این اقامتگاه‌های بوم‌گردی به عنوان یکی از انواع کسب و کار شکل گرفته ذیل مشاغل گردشگری از آن جهت است که، چنانچه با برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح همراه باشد، نقش عمده‌ای بر توسعه جوامع محلی دارند. اقامتگاه‌های بوم‌گردی همچون هتل‌ها نیستند که ویژگی‌های مشابهی داشته باشند و سازه‌ای هستند که عمدتاً از طریق بازسازی خانه‌های قدیمی ساخته شده و به گونه‌ای که برای مسافران مطلوب باشد مدیریت می‌شوند. غایت اقامتگاه‌های بوم‌گردی آشنایی گردشگر با زندگی سنتی جوامع میزبان بوده و کمک می‌کنند که بوم‌گردان تجربه سفر و حضور در محیطی طبیعی را به پایان برسانند. چنانچه مشخص است در این نوع از اقامتگاه‌ها، صرفاً اسکان مسافر مدنظر نبوده و گردشگر تجربه لمس زندگی سنتی مردم محلی را کسب می‌کند؛ تجربه‌ای که در هیچ هتل و مهمانسرایی قابل دستیابی نیست.

کلید واژه ها: گردشگری و اقامتگاه‌های بوم‌گردی، مفهوم گردشگری، اهمیت گردشگری، گردشگری روستایی، گردشگری روستایی به عنوان راهبردی برای توسعه روستایی، گردشگری روستایی، یک سیاست در بازساخت سکونتگاه‌های روستایی، گردشگری روستایی به عنوان ابزاری برای توسعه پایدار، توسعه پایدار، گردشگری پایدار، تعریف گردشگری پایدار، تاریخچه گردشگری پایدار، اصول گردشگری پایدار، ابعاد گردشگری پایدار، گردشگری پایدار روستایی، بوم‌گردی، تعریف بوم‌گردی، تاریخچه بوم‌گردی، اهمیت بوم‌گردی، شاخص‌های بوم‌گردی، فرصت‌ها و تهدیدات بوم‌گردی، اقامتگاه‌های بوم‌گردی، اصول و معیارهای اقامتگاه بوم‌گردی، اهمیت اقامتگاه بوم‌گردی، ارکان و ارزش‌های اقامتگاه بوم‌گردی، انواع اقامتگاه بوم‌گردی، اقامتگاه‌های اختصاصی، اقامتگاه‌های اتفاقی، اقامتگاه‌های مبتنی بر کشاورزی، اکوکمپ، اقامتگاه‌های علمی، اقامتگاه بوم‌گردی در ایران، نمونه‌های موفق اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چالش‌های توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چالش‌های درونی توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چالش‌های مربوط به ساختمان و تأسیسات اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چالش‌های مربوط خدمات‌دهی به میهمانان در اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چالش‌های مربوط به نیروی انسانی و آموزش پرسنل اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چالش‌های مربوط به ایمنی و بهداشت اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چالش‌های مربوط به دسترسی و توسعه پایدار اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چالش‌های بیرونی توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی، چالش‌های توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی مرتبط با شورا و دهیاران روستاها، چالش‌های توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی مرتبط با اداره میراث فرهنگی، گردشگری، چالش‌های توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی مرتبط با ادارات، چالش‌های توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی مرتبط با مردم بومی روستا، چالش‌های توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی مرتبط با گردشگران

مدیریت روستایی و نقش آن در جهت تحقق توسعه پایدار

عنوان کتاب:

مدیریت روستایی و نقش آن در جهت تحقق توسعه پایدار

نویسنده: دکتر عباس پالاش
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۶۵-۹
تعداد صفحه: ۱۳۲
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: حوزه‌های روستایی به عنوان قاعده نظام سکونت و فعالیت ملی نقش اساسی در توسعه ملی دارند زیرا توسعه پایدار سرزمین وابسته به پایداری فضاهای روستایی در ابعاد مختلف است که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه منطقه‌ای و ملی داشته باشد. آنچه که می‌تواند در زمینه توسعه مؤثر واقع شود اقداماتی در جهت توسعه هماهنگ و متوازن فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی، خدماتی و استقرار بهینه جمعیت است که این کار مستلزم وجود یک مدیریت محلی است که این مدیریت باید بتواند شناسایی مشکلات روستا و اتخاذ بهترین راه‌حل را با توجه به سازوکارهای موجود در کارنامه خود داشته باشد. از نظر برنامه‌ریزی توجه به توسعه روستایی و مدیریت روستایی باید توأمان باشد. مدیریت روستایی در ایران یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی برنامه‌ریزان روستایی بوده است. هیچ عاملی در موفق نشدن برنامه‌های توسعه روستایی مهم‌تر از نبود درک صحیح از مدیریت روستایی و ویژگی‌های آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آن‌ها نیست. قبل از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی توجه به مدیریت روستایی به لحاظ سیاست‌های روستا زدایی وضعیت مطلوبی نداشت زیرا مناسبات فقط حافظ منافع مالکان و سایر ایادی رژیم شاه بوده و فاصله طبقاتی میان ساکنان روستا و شهرنشینان زیاد بود. تلاش‌های محدود و بی‌ثمر نیز نه تنها مشکلات روستاییان را حل نکرد بلکه باعث حاشیه‌نشین شدن این مردمان در شهرها شد. با پیروزی انقلاب تحولات عظیمی در روستاها اتفاق افتاد بطوری که به لحاظ مدیریتی نقطه آغازین تحولات، تصویب قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور در سال ۱۳۷۵ و سپس تصویب قانون تأسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور در سال ۱۳۷۷ توسط مجلس شورای اسلامی در دوره پنجم بود که به موجب آن نهاد عمومی و غیردولتی دهیاری، بطور رسمی پا به عرصه مدیریت روستایی گذاشت تا ضمن پر کردن خلأ مدیریتی موجود به عنوان بازوی اجرایی شوراهای اسلامی در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی تلاش نماید. نقش و جایگاه روستاها در توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس‌های مختلف از یک طرف و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی از قبیل نابرابری شدید، افزایش سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه‌نشینی شهری و غیره از سوی دیگر موجبات توجه هرچه بیشتر و ضرورت برنامه‌ریزی توسعه روستایی را فراهم کرده است. با توجه به اهمیتی که مدیریت روستایی در تحقق اهداف توسعه روستایی دارد و نیز با در نظر داشتن اینکه توسعه پایدار در شرایط فعلی جهان بر اساس دانایی محوری است، توجه به توسعه مناطق روستایی در همه کشورها به عنوان یک اصل زیر بنایی پذیرفته شده است، منتهی زمان شروع و سپس ترکیب امکانات و نوع نگرش به این توسعه در کشورها متفاوت است. زمینه پیدایش آنچه را که امروز توسعه جامعه روستایی نامیده می‌شود می‌توان زمانی که دولت هند اردوگاه‌هایی برای پناهندگان پاکستان غربی در سال ۱۹۴۷ برپا می‌کرد جستجو کرد.

کلید واژه ها: ابعاد مدیریت روستایی و توسعه پایدار، مفهوم ارزیابی و انواع آن، مفهوم عملکرد، مفهوم ارزیابی عملکرد، مدیریت، وظایف مدیریت، مدیریت روستایی، سابقه مدیریت روستایی در جهان، سبک‌ها و روش‌های مدیریت روستایی، اهداف مدیریت روستایی، سابقه مدیریت روستایی در ایران، مدیریت روستایی قبل از اصلاحات ارضی، مدیریت روستایی بعد از اصلاحات ارضی، مدیریت روستایی بعد از انقلاب اسلامی، دهیار، دهیاری، توسعه و ابعاد آن، توسعه اقتصادی، توسعه اجتماعی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه انسانی، توسعه روستایی، نظریات توسعه روستایی، مکتب تکاملی توسعه، نظریه تراوش گرایی (پخش، اشاعه)، نظریات دوگانگی، نظریه مراحل رشد روستو، نظریه خرده‌فرهنگ دهقانی راجرز، نظریه وابستگی، توسعه پایدار، توسعه پایدار روستایی، مدیریت روستایی و توسعه پایدار روستایی

SUSTAINABLE ARCHITECTURE`S PRINCIPLES

عنوان کتاب:

SUSTAINABLE ARCHITECTURE`S PRINCIPLES

گردآورنده و تألیف: مهرناز بیرمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۴۹-۹
تعداد صفحه: ۲۳۶
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

Introduction: Anyone involved in building design, procurement or maintenance in recent years will have been confronted in one way or another by the term sustainability. The term remains elusive to many, and while a number of definitions exist, they give little indication of how to apply principles of sustainability in practice. Moreover, these definitions differ slightly, one from another, and in any attempt to implement sustainable development it is essential that the meaning of sustainability be understood. It is generally agreed that sustainability fundamentally affects the way we live; consequently, personal ethics will influence the way an individual interprets its aims. Like architecture as a whole, sustainability involves addressing a wide spectrum of issues, sometimes, seemingly, conflicting ones. Acquiring a basic knowledge of these issues is the first step towards establishing or clarifying personal values and moving towards a more sustainable future.

Keyword: Reducing Transportation Impacts, In Harmony Nature, Local Food Production, Community Participation, Housing For All, Training And Employment, Enhancing The Quality Of Life, Promoting Sustainability, Comfort, Insensible Agents of Disease, Identity And Independence, Restorative Environment, Design for Longevity, Waste As a Resource, Minimizing Manufacturing Impacts, Material And Energy, Minimizing Energy Needs, Using Energy Efficiently, Green Energy Sources, Minimizing Needs And Maximizing Efficiency, Alternative Water Sources, Reducing The Use Of Main Drains

نقش فضاهای سبز شهری در ایجاد سرزندگی و تعاملات اجتماعی

عنوان کتاب:

نقش فضاهای سبز شهری در ایجاد سرزندگی و تعاملات اجتماعی

نویسنده: وحید حسین‌حقی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۲۵-۳
تعداد صفحه: ۱۱۶
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: همزمان با تحولات ساختاری شهرها در عرصه‌های کالبدی فضایی، عناصر و فضاهای شکل دهنده شهرها نیز دچار تغییر و تحول بنیادی شده‌اند در این میان رویکرد به پارک‌ها و فضاهای سبز شهری نیز از این رویکرد اکولوژیکی به عرصه‌های فعال و پویای عملکردهای تفریحی، ورزشی، اجتماعی، فرهنگی تغییر کرده است. همچنین پارک‌های شهری به عنوان بخشی از فضاهای عمومی در شهرها، نقش مهمی در رفع نیازهای انسانی در قالب، حقوق شهروندی ایفا می‌کنند. لذا، بسیاری از نظریه‌پردازان شهری پارک‌های شهری را به عنوان یکی از اجزای اصلی یک سیستم شهری می‌دانند، زیرا در کنار نقش کارکردی خود باعث افزایش اجتماع‌پذیری در فضاهای شهری می‌شوند. در واقع بر خلاف معنایی که ممکن است در ذهن ایجاد کنند، تنها محلی با چند درخت و نیمکت محسوب نمی‌شوند بلکه نماد و سمبلی از تفکرات فرهنگی، اجتماعی روانی مورد توجه مردم است و در برنامه‌ریزی نقش مهمی ایفا می‌کند. لذا در این میان شاید بتوان مجموعه‌ای از رفاه جسمانی، روانی، فرهنگی، اجتماعی و… را که به وسیلۀ فرد یا گروهی از افراد درک می‌شود کیفیت زندگی دانست. بنابراین به منظور پویایی بیشتر این فضاها و برای برآورده ساختن نیازهای مردم، باید به رفتارهای شکل دهنده این فضاها توجه کرد و آن‌ها را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی که کارایی اغلب پارک‌های شهری در نتیجه عدم انطباق نیازهای کاربران با کیفیات محیطی متناسب با قلمروهای رفتاری، در سطح پایینی می‌باشد، لزوم توجه به برنامه اصولی و مبتنی بر رفتار استفاده‌کنندگان در اینگونه فضاها، ضروری می‌نماید تا بدین روی کیفیت اینگونه فضاها ارتقا یابند و شهروندان بیشتری را جذب خود کرده و برقراری تعاملات اجتماعی، تحقق سرزندگی و دستیابی به کیفیت زندگی را در میان شهروندان بهبود بخشد. البته باید اشاره کرد که مفهوم کیفیت نیز در کشورهای مختلف تفاوت‌های معناداری با یکدیگر دارد. در نهایت می‌توان گفت امروزه یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های توسعه‌یافتگی و پایداری شهرها، وجود تأسیسات عمومی نظیر پارک‌ها و فضاهای سبز شهری می‌باشد که دارای نقش اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی، با مزایایی همچون درمان بیماری‌های روحی، محیطی مطلوب برای پرورش کودکان، فضای ورزش، مطالعه، استراحت، عامل اصلی در ساختار سیمای شهری، یکپارچگی اجتماعی، حفظ آسایش و نظایر آن‌ها هستند. این در حالی است که پارک‌ها بطور مستقیم و غیرمستقیم کیفیت زندگی افراد را بالا می‌برند. زمانی که انسان‌ها از آب و هوای نامناسب و یا فقدان امکانات تفریحی در منزل و نیز آپارتمان‌نشینی به تنگ می‌آیند، به سوی طبیعت و پارک‌ها روی می‌آورند تا مشکلات خود را حتی بطور موقتی حل کنند. به همین منظور این کتاب به بررسی نقش و تأثیر آن در ارتقا کیفیت زندگی و سرزندگی شهروندان با تأکید بر تعاملات اجتماعی می‌پردازد.

کلید واژه ها:  فضاهای سبز شهری، سرزندگی و تعاملات اجتماعی، شهروندی و شهر، پارک و فضای سبز شهری، اهمیت پارک، تاریخچه احداث پارک و فضای سبز، عملکردهای عمدۀ پارک‌ها و فضای سبز شهری، کارکردهای پارک‌ها و فضای سبز شهری، نقش پارک‌ها و فضای سبز شهری در سرزندگی شهروندان، اندیشه‌ها و نظریات مربوط به فضای سبز، معیارهای مدیریت پارک، کیفیت زندگی و تعاریف آن، ویژگی‌های مشترک تعاریف کیفیت زندگی، ابعاد کیفیت زندگی، شاخصه‌های کیفیت محیطی پارک، نقش پارک و فضای سبز شهری بر کیفیت زندگی، تعاریف و مفاهیم و رویکردهای سرزندگی شهری، تعاملات اجتماعی، عوامل مؤثر بر بروز تعاملات اجتماعی در فضا، عناصر تعاملات اجتماعی، توسعه و تسهیل تعاملات اجتماعی در فضاهای شهری، عوامل مؤثر بر تقویت روابط اجتماعی، فضای جمعی: نمود هنجارها و حیات مدنی، تعامل اجتماعی در فضای عمومی شهری

گذری بر دوره نوسنگی جنوب ایران (با تأکید بر دوره شمش‌آباد)

عنوان کتاب:

گذری بر دوره نوسنگی جنوب ایران (با تأکید بر دوره شمش‌آباد)

مؤلف: فرشته نظری
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۰۴-۷۷-۶
تعداد صفحه: ۱۲۰
قیمت: ۲۵۰۰۰  تومان

معرفی کتاب: دوره شمس‌آباد در فارس که به عنوان شاخصۀ فرهنگ فارس در پیش از تاریخ محسوب می‌شود، به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل دوره نوسنگی در فارس است، با پدیدار شدن سفال ساده و خشن نخودی آغاز می‌شود. این سفال بر روی تل باکون ب شناسایی شد و واژه شمس‌آباد را به خود گرفت که به عنوان یک فرهنگ باستان‌شناختی در چارچوب گاهنگاری فارس مطرح می‌شود، این داده‌ها، نشان از گسترش یک فرهنگ نسبتاً همگون با سفال نخودی خشن می‌دهد؛ که پراکنش آن در سراسر فارس مشاهده شده است. از شمال فارس از اقلید تا جنوب فارس، داراب و نورآباد در غرب دیده می‌شود، کاوش‌های باستان‌شناختی انجام شده، در طی سال‌های اخیر مدارک قابل‌ توجهی در رابطه با فرهنگ شمس‌آباد آشکار ساخت که بررسی و مطالعۀ این داده‌ها، موضوع این کتاب است؛ که در نهایت بر اساس شواهد مشخص شد که در دوره شمس‌آباد از جمله تغییر در گونه‌شناسی و فن‌آوری سفال شمس‌آباد و تغییر در پراکنش الگوی استقراری حاکی از به وقوع پیوستن طیف وسیعی از تغییرات اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی در دوره شمس‌آباد نسبت به دوران قبل (جری) را دارد. با توجه به این تفسیرها می‌توان این گونه در نظر گرفت که با به وجود آمدن دوره شمس‌آباد ما شاهد گذار از مرحلۀ نوسنگی به مرحلۀ مس و سنگی در منطقه فارس هستیم.

کلید واژه ها: جغرافیا و زیست محیط استان فارس، موقعیت طبیعی و جغرافیای استان فارس، جایگاه و ویژگی‌های زمین‌شناسی استان فارس، پوشش گیاهی و آب و هوا در پیش از تاریخ فارس، پوشش گیاهی استان فارس بر اساس گونه‌های غالب، سوابق کاوش‌های انجام شده در مرودشت و فارس، کاوش‌های موسسه شرق‌شناسی دانشگاه شیکاگو: تل باکون، به سرپرستی دونالد مک‌کان و لانگسدورف، کاوش‌های دانشگاه توکیو ژاپن: تل موشکی، تل جری، تل باکون و تل گپ، به سرپرستی فوکایی، اگامی، ماسودا، کاوش‌های موسسه باستان‌شناسی انگلیس: تل نخودی، دوتلان و دهبید، کاوش‌های دانشگاه میشیگان: تل ملیان و بیضا، به سرپرستی کامیار عبدی و جان آلدن، کاوش‌های دانشگاه میشیگان و بینگ همتون نیویورک، کاوش‌ها و بررسی‌های پژوهشکده باستان‌شناسی ایران و دانشگاه سیدنی استرالیا، کاوش‌ها و بررسی‌های موسسه شرقی دانشگاه شیکاگو، کاوش‌های دانشگاه تربیت مدرس و سازمان میراث فرهنگی استان فارس، تپه مهرعلی فارسی اقلید، به سرپرستی علیرضا سرداری، مطالعات باستان‌شناسی صورت گرفته در قالب پروژه نجات بخشی سد سیوند، کاوش‌های باستان‌شناسی تپه رحمت‌آباد فارس، گاهنگاری دوره پیش از تاریخ فارس، دوران پارینه‌سنگی، دوران پارینه‌سنگی قدیم، دوران پارینه‌سنگی میانه (موسترین)، دوران پارینه‌سنگی جدید، فراپارینه‌سنگی و زارزیان، نوسنگی، نوسنگی بی‌سفال (فاز رحمت‌آباد)، گاهنگاری فارس توسط رابرت هنری دایسون و مری. ویت، گاهنگاری فارس توسط عباس علیزاده، باکون الف (فارس جدید)، کلیات سفال باکون الف، فرم ظروف سفالی باکون الف، محوطه‌های هم‌افق با دوره باکون ب الف (سفال شمس‌آباد) در فارس، جنوب ایران در اواخر دوره نوسنگی (دوره شمش آباد- باکون ب ۱)؛ نمای کلی، گاهنگاری (تاریخ‌گذاری مطلق و نسبی) دوره شمس‌آباد (باکون ب ۱)، وضعیت الگوی استقراری دوره شمس‌آباد در جنوب ایران، سفال دوره شمس‌آباد (باکون ب ۱)

نگرشی بر معماری ساختمان مسکونی با رویکرد معماری انرژی صفر ZEB (معماری پایدار)

عنوان کتاب:

نگرشی بر معماری ساختمان مسکونی با رویکرد معماری انرژی صفر ZEB (معماری پایدار)

نویسنده: مهندس علی فاروقی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۲۱-۵
تعداد صفحه: ۲۵۲
قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: امروزه ابعاد فضاهای داخلی واحدهای مسکونی بطور کلی و بخصوص برای اقشار معینی از جامعه میل به کاهش کرده است. با کوچک شدن مسکن، بسیاری از نیازهای جاری زندگی، امکان تجلی در فضای محدود خصوصی واحد مسکونی را نمی‌یابند و طبیعی است که به بیرون از این فضا سرریز شوند. همین‌جاست که فضای نیمه‌خصوصی، نیمه‌عمومی و عمومی اهمیت و کارکرد جدی خود را می‌یابند. این فضاها در مجموعه‌های مسکونی کوچک می‌باید از حداکثر امکانات برخوردار شوند. از آنجایی که در اغلب موارد این امکانات وسعت منطقی مورد نیاز را نیافته، این فضاها بطور جدی نیازمند تعریف مناسب خود می‌گردند. بدین منظور کتاب حاضر به تعریف مبانی و اصول طراحی فضاهای عمومی محیط مسکونی می‌پردازد. فضاهای عمومی بخش‌هایی از محیط مصنوع‌اند که حجم مابین کالبد ساخته شده را اشغال می‌کنند و می‌توانند از عناصر طبیعی یا مصنوعی تشکیل شده و چشم‌انداز زیبا، جذاب و دلپذیری داشته باشند. این فضاها با جلب مردم به خود سبب ایجاد تعلق‌خاطر و سرزندگی محیط می‌شوند. فضاهای عمومی می‌توانند به نیازهای اساسی استفاده‌کنندگان خود پاسخ دهند و در ایجاد محیط مسکونی مطلوب نقش مهمی را ایفا کنند. از آنجایی‌که اغلب در طراحی، بدون در نظر گرفتن گستره فعالیت‌های جمعی ساکنان، صرفاً به خلق احجام بدون توجه به نیاز کاربران پرداخته می‌شود، فضاهای باز عمومی خالی از فعالیت هستند و به پس‌مانده بخش‌های ساخته شده تبدیل شده‌اند. بیشتر فضاهای عمومی رضایت ساکنان را برآورده نمی‌سازند و برای آنان محیط‌هایی ناامن و ناخوشایند پدید می‌آورند. چون مکان بروز فعالیت، فضای عمومی است، می‌توان با خلق فضاهای مطلوب امکان ظهور فعالیت‌های متنوع‌تری را فراهم کرد که به سرزندگی محیط مسکونی بینجامند. فضاهای باز عمومی برای رفع نیازهای ساکنان، یا استفاده‌کنندگان از آن‌ها طراحی می‌شوند، از این‌رو در مرحله اول، به مطالعه نیازهای افراد در این فضاها پرداخته می‌شود. پس از بررسی فعالیت‌ها در فضاهای عمومی، مکان و فضای بروز این فعالیت‌ها به بحث و بررسی گذاشته شده و مبانی برنامه‌ریزی و طراحی فضای عمومی تبیین می‌شود.

کلید واژه ها: مسکن، طراحی فضاهای عمومی واحدهای مسکونی، تأثیر نحوه طراحی مجتمع‌های مسکونی در مدیریت بهره‌برداری، مشکلات آپارتمان‌نشینی، مراحل اصلی طراحی یک سایت مسکونی، معماری پایدار، توسعه پایدار، طراحی اقلیمی، منابع تجدید ناپذیر، سوخت‌های فسیلی، هسته‌ای، منابع تجدید پذیر، طبقه‌بندی سیستم‌های خورشیدی، سیستم‌های فتوبیولوژی، سیستم‌های شیمیایی خورشیدی، سیستم‌های فتوولتائیک (PV)، سیستم‌های حرارتی، سیستم‌های فعال خورشیدی برای گرمایش، سیستم‌های فعال خورشیدی برای سرمایش، آسایش حرارتی، آسایش حرارتی در ساختمان‌های غیرفعال خورشیدی، نقش ساکنین در عملکرد ساختمان‌های غیرفعال خورشیدی، عوامل کلیدی در طراحی ساختمانی غیرفعال خورشیدی، سیستم‌های غیرفعال خورشیدی برای گرمایش، مجتمع مسکونی، انواع گلخانه مسکونی، حلقه همرفت، آتریوم، سرمایش غیرفعال، استراتژی‌های تهویه، سرمایش تابشی، تبخیر، سرمایش غیرفعال: اثر جرم، سرمایش خاک، تماس با خاک، رطوبت‌زدایی با یک خشک‌کننده، مجتمع مسکونی شهرک واوان، ساختمان مسکونی مارسی، مجموعه مسکونی اسکیتن، مجتمع مسکونی خانه‌های آتریوم‌دار رومائی پارت، بوداپست، مجتمع مسکونی در ورشو ماتیسی میلوبدزکی، شهر نوبنیاد ستیونیج نواحی مسکونی و خانه‌ها، تعیین استاندارد تراکم مسکونی- تراکم تجاری/ اداری، اصول کلی طراحی واحدهای همسایگی، جهت و فاصله بین ساختمان‌ها، دستورالعمل‌های کلی طراحی معابر در محلات مسکونی، راه‌های گوناگون حل مشکل تقاطع معابر سواره هم‌عرض، اصول کلی طراحی توقفگاه خودرو در محلات مسکونی، ضوابط و استانداردهای ساختمان‌های مسکونی

منظر در مکان پایان

عنوان کتاب:

منظر در مکان پایان

نویسندگان: صدیقه نعمت الهی، امید جوانمردی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۰۴-۰۹-۷
تعداد صفحه: ۱۳۶
قیمت: ۲۵۰۰۰  تومان

معرفی کتاب: اگر چه امروز محله‌های جدید، گورستان‌های قدیمی را پس‌زده‌اند، اما در سال‌هایی نه چندان دور در هر یک از محله‌ها به تناسب نیاز شهروندان، گورستانی وجود داشت، هر چند که این گورستان‌ها اغلب به صورت ارگانیک و خودرو و بدون هیچ طرح از قبل تهیه شده‌ای ایجاد شده‌اند و به تدریج و با ضرب آهنگی ملایم در زندگی مردم شکل گرفته‌اند و بر همین اساس همواره نوعی تعلق خاطر نسبت به این فضاها در ذهنیت مردم وجود داشته است، ولی اکنون دیگر تار و پود گورستان‌ها شکننده‌تر از آن شده‌اند که زیر بار متراکم شدن فضاهای شهری بتوانند همچنان پایدار بمانند. گورستان‌ها در جریان توسعه ناموزون بافت‌های شهری دیرگاهی است که فراموش شده‌اند و نگاه شهرنشینان به گورستان‌ها به دلیل وضعیت موجود، نگاهی منفی و حاکی از آزردگی است. این در حالی است که گورستان‌ها تداعی فضای شهروندانی است که طی سالیان مختلف شکل‌گیری تدریجی زوایای آن را شاهد بوده‌اند،‌ حتی فرسودگی گوشه کنار ساختمان‌های این قبیل گورستان‌ها نیز ممکن است نوعی حس تعلق نسبت به سالخوردگی اندامواره‌ای این زوایا را به یاد آورند. جای بسی تأسف است که در تفکر شهرسازی جدید، گورستان‌ها همواره به عنوان عاملی منفی تلقی شده‌اند و این نوع نگاه در چنان سطح وسیع زندگی اجتماعی رسوخ کرده که قرار گرفتن یک گورستان در مجاورت یک بافت مسکونی، عاملی مؤثر در کاهش ارزش آن بافت به شمار می‌رود. در کلان‌شهرهای بزرگ دنیا گورستان‌ها اینچنین به شکل فضاهای مرده و مسئله‌دار رها نشده‌اند و با مفهوم عمیق‌تری از زندگی شکل گرفته‌اند و مردم نسبت به حضور این گونه فضاها در نزدیکی محل سکونت خود، احساس تنفر و انزجار نمی‌کنند. در حالی که در شهرهای ایران، نابسامانی ابنیه، کیفیت پایین معماری، فرسودگی ساختمان‌ها، اغتشاش و نابسامانی موجود در وضعیت درختان و بوته‌های محوطه، فرسایش کف و تجمع افراد ناباب و نظایر اینها مجموعاً محیطی به دور از آرامش معنوی لازم برای چنین فضایی و سیمایی متفاوت با منزل اجتماعی این مکان را به وجود آورده است. تنها عامل جذابیت این مکان، برخی سنگ‌هایی است که ارزش تاریخی- کیفی دارد.

کلید واژه ها: مفاهیم منظر در مکان پایان، ماهیت معماری مرگ، گورستان و تاریخ، تاریخچه تدفین در حوزه‌های مدنی، تاریخچه تدفین و گورستان در ایران (قبل و بعد از اسلام) ، بررسی گورستان‌ها در روند تحولات شهری ایران، تقابل میان گورستان‌های داخل شهر و بافت‌های مجاور آنها، انواع بافت‌های شهری، طیف معنای گورستان، گور و گونه شناسی، گورستان یا مزار، مقبره‌ها، تحول مقبره‌ها در ایران، گورستان به مثابه مکانی فرهنگی، تعریف منظر فرهنگی، ارتباط گورستان با مناظر فرهنگی- اجتماعی، انواع منظر فرهنگی، ارتباط گورستان با مفاهیم هنری، سنگ‌های مزار در گورستان‌های کهن، گورستان به مثابه یک نماد، ارتباط گورستان با باغ ایرانی، باغ ایرانی، پیش‌زمینه ذهنی انسان از باغ، باغ ایرانی، تمثیلی از بهشت، انواع باغ، باغ مزار، تفاوت‌های باغ مزار و باغ ایرانی، ساماندهی گورستان‌های تاریخی، رویکردهای ساماندهی گورستان، بناهای یادبود، ویژگی‌های بناهای یادبود، آرامگاه حافظ (شیراز) ، گورستان تخت فولاد (اصفهان) ، آرامگاه شاه نعمت‌الله ولی (کرمان) ، باغ مزارِ مصلی نایین، باغ مزارِ قدمگاه نیشابور، گورستان دارالسلام شیراز، تاریخچه گورستان دارالسلام، خفتگان دارالسلام، روند تاریخی شکل‌گیری قبرستان دارالسلام، تحلیل سیما و منظر قبرستان دارالسلام، گورستان مدونا، ایتالیا، یادمان مرکز تجارت جهانی، گورستان بلزک، گورستان گمنامان، هیروشیما، ژاپن، ۹۸-۱۹۹۷، گورستان ریفانگ

هویت در معماری دیپلماتیک

عنوان کتاب:

هویت در معماری دیپلماتیک

نویسنده: امید جوانمردی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۰۴-۰۸-۰
تعداد صفحه: ۱۴۱
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: دیپلماسی یکی از عوامل مهم نشان دهنده هویت یک حکومت است که تاریخچه‌ای دیرین و به قدرت تاریخچه شهرها دارد؛ بناهای دیپلماتیک و خصوصاً سفارتخانه‌ها نماینده یک کشور بیگانه در پایتخت یا در شهرهای مهم کشور میزبان هستند و زمین آن‌ها خاک کشور بیگانه محسوب می‌شود و دولت‌ها در امور داخلی آن‌ها دخالت نمی‌کنند. مهم‌ترین عامل در طراحی چنین فضایی تصویری است که کشور میهمان می‌خواهد در کشور میزبان ارائه کند و مهم‌ترین بنای دیپلماتیک سفارتخانه است که این بخش از سفارت حفاظت شده و دسترسی به آن کنترل شده است. بنای دیپلماتیک دیگر، کنسولگری است که گاه در ساختمان سفارت و گاه مستقل است. کنسولگری‌ها که به امور مراجعان بومی و هموطنان خود می‌پردازند مراجعان بیشتری از سفارتخانه‌ها دارند. خانه سفیر در درجه اول محل سکونت و در درجه دوم محل برگزاری ضیافت‌های تشریفاتی و جلسات گردهمایی با دیگر سفرا، سیاستمداران و شخصیت‌های برجسته هر دو کشور مهمان و میزبان است. تصور اولیه بر این است که سفارتخانه باید مثل قلعه‌ای نفوذناپذیر باشد؛ اما با توجه به اینکه هر سفارتخانه‌ای در خارج از ایران تمثیلی است از خانه ایران؛ جایی است که نه صرفاً مسائل سیاسی بلکه تمام مسائل فرهنگی مربوط به ایران مطرح می‌شود و در نتیجه طرح ساختمان آن باید حس دعوت‌کنندگی را به مخاطب غیر ایرانی القاء کند؛ مثل اینکه خیابان امتداد پیدا کرده و وارد خانه شده است. در این کتاب سعی بر این است که ابتدا تعاریف در زمینه معماری ایرانی و نقش هویت در آن با محوریت سفارتخانه ارائه شود و در نهایت با بررسی نتایج تحقیقات در این زمینه و ویژگی نمونه‌های اجرا شده؛ مؤلفه‌های هویتی تأثیرگذار در طراحی سفارتخانه‌ها تبیین شود و در آخر طرحی پیشنهادی جهت سفارتخانه‌ها ارائه گردد.

کلید واژه ها: هویت و هویت‌یابی سفارتخانه، واژه‌شناسی هویت، مفهوم هویت در دوران تاریخی و تأثیر آن در معماری، هویت در روزگار پیش از مدرن، مفهوم هویت در دوران پیش از مدرن، هویت در معماری پیش از مدرن، هویت در روزگار مدرن، مفهوم هویت در روزگار مدرن، هویت و معماری مدرن، هویت در دوران فرامدرن، مفهوم هویت در روزگار فرامدرن، هویت و معماری فرا مدرن، مقایسه تطبیقی دیدگاه‌ها نسبت به دوران تاریخی، وضعیت هویت در سه دوره تاریخی، تبیین چشم‌انداز هویت در معماری، هویت از نظر صاحبنظران و اندیشمندان، هویت از منظر اندیشمندان جهان، هویت از منظر معماران و شهرسازان جهان، هویت از نظر معماران و شهرسازان ایرانی، رابطه هویت، تقلید و بدعت، مؤلفه‌های تأثیرگذار در هویت، هویت انسان و باورهایش، هویت و مکان، هویت و زمان، فرایند شکل‌گیری هویت، معیارهای مؤثر بر هویت یک بنا، مفهوم سیر از ظاهر به باطن در معماری اسلامی ایران، هویت در اسلام، باغ‌های ایرانی، هندسه حاکم بر باغ سازی ایرانی، باغ سازی پلکانی ایرانی،  معماری سفارتخانه‌ها، سفارتخانه، مفاهیم و ادبیات سفارتخانه، تعریف کلی سفارتخانه، تعریف سفارتخانه در فرهنگ لغت، تاریخچه سفارتخانه، انواع سفارتخانه، اصول و ضوابط طراحی، طراحی محل کار، طراحی فضاهای سبز شهری، فضای سبز پهنه‌ای، فضای سبز خطی، فضای سبز عمودی، بام‌های سبز، دیواره‌های سبز، ویژگی‌های معماری شناسی گیاهان در فضای سبز، ایجاد حصار، ضوابط طراحی فضاهای سبز عمودی

 

نمادها در نقش‌مایه‌های دوران هخامنشی و ساسانی

عنوان کتاب:

نمادها در نقش‌مایه‌های دوران هخامنشی و ساسانی

نویسنده: الهام مکارمانی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۰۴-۰۷-۳
تعداد صفحه: ۱۲۸
قیمت: ۲۵۰۰۰  تومان

معرفی کتاب: ویژگی مهم هنر دوران ساسانی و هخامنشی نمادین بودن آن است، فهم این که هر نمادی چه معنا و هدفی را در ورای خویش دنبال می‌کند. از نظر بازشناسی هر نوع تفکر از جمله سیاسی- دینی- اجتماعی اهمیت بسزایی دارد مسئله هم در اینجا یافتن معنایی برای نمادها و فهم این مطلب است که نمادها بر چه اساسی شکل گرفته‌اند. بررسی آثار دوره‌های ساسانی و هخامنشی و متون بازمانده از این دوره‌ها، مهمترین بخش در مطالعه نمادهای این دوران است آنچه بیشتر در طی این بررسی‌ها می‌توان دریافت این است که هنر این دوره‌ها، برگرفته از واقعیات است که پدیده‌های طبیعی اطراف را با زندگی آیینی، عقاید، آداب و رسوم و… و بعداً به صورت نمادین سمبلیک و مانند آن مطرح و به تصویر کشیده شده است. یکی از عناصر اصلی استفاده از نقش‌مایه‌های غنی تاریخی است که علاوه بر بیان هویت اثر هنری از نظر مفهومی نیز می‌تواند مؤثر باشد. مطالعات نشان داده است که هنر قومی- ملی نمودی از عواطف، احساسات، باورها و اندیشه‌های آنان می‌باشد شاید می‌توان گفت کمتر اثری از آثار هنری پدید آمده توسط هنرمندان در دوره‌های مختلف تاریخ و تمدن بشری را می‌توان یافت که به نوعی بیانگر باورها و اعتقادات پدیدآورنده‌اش نباشند، مطالعات انجام شده در زمینه باستان‌شناسی و هنر دوره ساسانی و هخامنشی مصداق گفته‌های فوق می‌باشد. نتایج کتاب حاضر حاکی از آن است که نمادها و اسطوره‌های کهن ایرانیان در سه گروه نمادهای مربوط به نور و آتش، نمادهای مربوط به آب و نمادهای معنایی جلوه‌گر شده نشان داد. آثار هنری به ‌جای مانده از این دوره‌ها نقوش اساطیری سیمرغ، اسب بال‌دار، شیردال از اهمیت بیشتری نسبت به سایر موجودات پنداری برخوردارند همچنین نقش‌مایه سیمرغ و سر بیشتر از سایر نقوش مورد توجه قرار گرفته است. مهمترین کاربرد این کتاب می‌تواند به هر چه روشن‌تر شدن اهداف کاربرد این نقوش در هنر دوران‌های هخامنشی و ساسانی اشاره‌ای مستقیم داشته باشد و ریشه‌های این نقش‌مایه و نگرش هنری و اندیشه مردم آن دوران‌ها را نیز بررسی و تحلیل نمود چرا که این بررسی نقش‌مایه‌ها در فرهنگ و تمدن می‌تواند ساختارهای اجتماعی را در دوران مختلف نشان دهد و هنگام استفاده در آثار معاصر زمانی که مفاهیم دقیق و روشن باشند در جا و محل مناسب خود به کار برده می‌شود.

کلید واژه ها: تاریخچه و مفاهیم نمادها در دوران هخامنشی و ساسانی، تاریخچه نشانه‌شناسی، تاریخچه هنر ساسانیان، تاریخچه هنر هخامنشی، مفهوم شناسی، تعریف نماد، کلمه سمبول، نماد در نشانه‌شناسی، تعریف نشانه، تعریف اسطوره، شکل‌گیری معماری هخامنشی و ساسانی، معماری هخامنشی، پاسارگاد، آرامگاه کوروش، شوش، تخت جمشید، هنر ساسانی، مهرهای ساسانی، گچبری، تاج‌های ساسانی، حجاری، نساجی، فلزکاری، تطبیق نقش‌مایه‌ها در دوران ساسانی و هخامنشی، نماد بال در هنر هخامنشی و ساسانی، اسب بال‌دار در هنر ساسانی، انسان بال‌دار در هنر هخامنشی، نماد گاو در هنر ساسانی و هخامنشی، گریفون (شیردال) ، نماد شیر در هنر هخامنشی، هارپی در هنر ساسانی، اسفنکس در هنر هخامنشی، گوبد‌شاه، سیمرغ در هنر ساسانی، پرنده بال‌دار در باور پارسی

 

طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی با رویکرد طبیعت‌گرایی

عنوان کتاب:

طراحی مجتمع فرهنگی- تفریحی با رویکرد طبیعت‌گرایی

نویسنده: سامان مُهری
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۰۴-۰۲-۸
تعداد صفحه: ۱۶۴
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: مراکز فرهنگی و تفریحی در هر جامعه از عوامل مهم اشاعه فرهنگ آن جامعه به شمار می‌آیند. نگاهی به آمار جمعیتی ایران نشان می‌دهد که بخش عمده جمعیت ایران را جوانان و نوجوانان زیر ۲۵ سال تشکیل می‌دهند و این به تنهایی اهمیت برنامه‌ریزی برای جوانان و اهمیت گسترش فضاهای فرهنگی برای گذراندن سالم و بارآور اوقات فراغت آنان را نشان می‌دهد. بنابراین بنیان ضرورت برنامه‌ریزی بهینه اوقات فراغت جوانان و نوجوانان حائز اهمیت و گسترش فضاهای فرهنگی و تفریحی در این راستا نقشی حساس و تعیین‌کننده دارد. ایجاد مجموعه فرهنگی و تفریحی در کنار نقش پر اهمیت اجتماعی آنها برحسب نوع، تأثیرات عمیقی نیز بر بافت شهری می‌گذارند و می‌توان از آنها به عنوان ابزاری برای توسعه در سطح منطقه و کل شهر استفاده نمود؛ بنابراین به موضوع مجموعه فرهنگی و تفریحی از دو بعد اجتماعی و شهرساختی می‌توان نگاه کرد. به طور کلی این کتاب هدفی اصلی یعنی افزایش کیفیت فضاهای فرهنگی- تفریحی با به‌کارگیری و تلفیق طرح با محیط طبیعی را در خود جای داده است. این مجموعه در عین حالی که به متحول کردن و افزایش کیفیت فضای فرهنگی- تفریحی توجه کرده و با ایجاد فضاهای سالم روح مردم را از هرگونه مفاسد اجتماعی و تهاجم فرهنگی دور نگه می‌دارد، مکانی را فراهم می‌سازد که این مهم پیش‌زمینه‌ای برای به‌کارگیری و تلفیق طرح با محیط طبیعی است. در واقع این فضاهای باز می‌تواند جهت تفریح و گذران اوقات فراغت و برطرف کردن نیازهای روحی و جسمی مورد استفاده قرار گیرد. در این طراحی، مجموعه به گونه‌ای تعریف شده که تمامی نیازهای روحی، روانی و جسمانی مردم بخصوص جوانان و نوجوانان را برآورده سازد.

کلید واژه ها: مجتمع فرهنگی- تفریحی و رویکرد طبیعت‌گرایی، ویژگی فضاهای مجموعه فرهنگی- تفریحی، معماری پایدار، اهداف کلی ساختمان‌های پایدار، اصول توسعه ساخت و ساز پایدار، اهداف معماری پایدار، انواع معماری طبیعت‌گرا، اصول اولیه معماری طبیعت‌گرا، ایده‌های طراحی معماری طبیعت‌گرا، معماران طبیعت‌گرا و اصول معماری آنها، فرهنگسرای نیاوران، مرکز فرهنگی سینمایی دزفول، امرکز فرهنگی ژرژپمپیدو، مرکز فرهنگی ژان ماری تجیبائو (نومه آ، کالدونیای جدید) ، عناصر فرهنگ، ویژگی‌های فرهنگ، آشنایی با شهر شیراز، مشخصات جغرافیایی شهر شیراز، پیشینه تاریخی شهر شیراز، بررسی جمعیت شهر شیراز، بررسی آلودگی‌های زیست محیطی شهر شیراز، بررسی وضعیت فرهنگی در شهر شیراز، شرایط اقلیمی شهر شیراز

مطالعات باستان‌شناسی ناحیه منظر فرهنگی بم (شهرستان‌های فهرج و ریگان استان کرمان)

عنوان کتاب:

مطالعات باستان‌شناسی ناحیه منظر فرهنگی بم (شهرستان‌های فهرج و ریگان استان کرمان)

نویسنده: لیلا فاضل
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: رحلی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۰۴-۷۲-۱
تعداد صفحه: ۷۰۴
قیمت: ۱۵۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: منظر فرهنگی بم در جنوب شرق استان کرمان قرار دارد. ناحیه‌ای که هم‌اکنون منظر فرهنگی بم نامیده می‌شود تا دوره قاجار از آن با عنوان اربعه بم یاد شده است. این ناحیه گسترده شامل شهرستان‌های بم، نرماشیر، فهرج و ریگان است. نیمه شرقی این منظر فرهنگی، مناطق فهرج و ریگان را در بر می‌گیرد. شهرستان‌های ریگان و فهرج در حاشیه جنوبی کویر لوت و در مرز کرمان با منطقه سیستان و بلوچستان و خراسان واقع شده و کمتر مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. علیرغم چهره خشک کنونی این سرزمین،­ آثار تاریخی به جا مانده حاکی از واقعیتی متفاوت در گذشته است. شرایط مساعد طبیعی و قرار داشتن این منطقه در محل تلاقی راه‌های بازرگانی مهمی که آسیا و خلیج فارس را به هم متصل می‌نمود باعث احداث جاده‌ها و قلاع، کاروانسراها، مناره‌ها و زیستگاه‌هایی گردیده که به دلیل وجود بستری مساعد شکل گرفته و به صورتی لازم و ملزوم توسعه یافته‌اند. این منطقه در جنوب راه اصلی ابریشم و در مسیر جاده ادویه بین اروپا و چین قرار داشت و از نظر بازرگانی منطقه‌ای کلیدی در مسیر آسیای جنوب‌غربی به هند و افغانستان بود. ضمن آنکه اتصال به خلیج فارس و دریای عمان را نیز در جنوب فراهم می‌کرد. تاریخ آثار شناسایی شده در این حوزه از فراپارینه سنگی تا قرون متأخر اسلامی متغیر است. آثار شناسایی شده بخش مهمی از فرهنگ‌های حاشیه لوت را در کناره جنوبی این دشت نشان می‌دهد. آنچه مسلم است اینکه بسیاری از این آثار در طول اعصار در رابطه با رونق تجارت شکل گرفته‌اند و عوامل دیگری چون کاربرد نظامی، اطلاع‌رسانی و… در توسعه و تکامل آن نقش داشته است. بخشی از آثار این دوره همچون قلعه روستاها و بنگاه‌ها علاوه بر اهمیت تاریخی و باستان‌شناسی و معماری از دیدگاه تاریخ اجتماعی نیز حائز اهمیت و شایسته مطالعه‌ای وسیع‌تر است. با وجود گستردگی آثار شهرهایی از دوران تاریخی و نیز اسلامی که به تعبیر مرحوم پروفسور شهریار عدل وسعت آن‌ها حیرت‌انگیز است، وجود این شهرها بر اساس متون و رشد محوطه‌های به جا مانده بخصوص در دوره آل‌بویه و سلجوقی (قرن ۳ تا ۶ هجری) چشم‌گیر است. همجواری با نواحی مهم تمدنی همچون زرنگ در این زمان و امنیت راه‌ها به‌واسطه وجود حکومت‌های مقتدر مرکزی همچون صفاریان که خود برخاسته از سیستان بودند و آل‌بویه و سلجوقی، باعث شکوفایی بیش از پیش و ظهور دوره طلایی تاریخ و فرهنگ این خطه بین قرن‌های سوم تا ششم هجری شد. شهرهای وسیعی که در زیر ریگ‌های داغ بیابان خفته و در انتظار رهگذری تا زبان با آن بگشایند. شکوهی که با حمله ترکان غز به افول گرائید اما هنوز پرتویی از آن تا ویرانی کامل زرنگ مرکز تمدنی سیستان، در دوره تیموریان، باقی بود و پس از آن با وجود نقش ارتباطی آن تا کنون، رونق گذشته را باز نیافت. جابجایی مراکز تمدنی، اغتشاشات و جنگ‌ها از عواملی ایست که اضمحلال این فرهنگ‌ها را به دنبال داشته است. شکل‌گیری گروهی از غارتگران جدید (ازبکان و افاغنه) در آغاز سده دهم هجری در دشت لوت که تا گذشته‌ای نه‌چندان دور این مکان و حواشی آن را محل تاخت و تاز و ناامنی قرار می‌دادند و ناآرامی‌های حاصل از کشمکش‌های میان شاهزادگان قاجاری از دیگر دلایل رکود تولید و تجارت در این ناحیه بود. شهرهایی از دوره هخامنشی، آثار شهرهایی از دوره اشکانی و ساسانی و عمدتاً آثار آبادی‌ها و شهرهایی گسترده از دوران ساسانی تا قرن ششم هجری در این بخش از دشت و منظر فرهنگی، گسترده و آثار بناهایی همچون کوشک، آتشکده، کاخ، مناره، کاروانسرا، بناهای دستکند، جاده باستانی، قبرستان‌های تاریخی و خانقاه و… بجاست. بخش دیگر از آثار نویافته را قلاع تشکیل می‌دهند.

کلید واژه ها: منظر فرهنگی گسترده بم، منظر فرهنگی گسترده بم (ولایت اربعه) ، سوابق مطالعاتی در ناحیه منظر فرهنگی گسترده بم، جغرافیای طبیعی منظر فرهنگی بم، بررسی باستان شناسی شهرستان فهرج، جغرافیای سیاسی شهرستان فهرج، جغرافیای طبیعی شهرستان فهرج، وجه تسمیه، جغرافیای تاریخی و خط‌سیرهای باستانی فهرج، فهرج در پیش از تاریخ، فهرج در دوران تاریخی و قرون اولیه و میانه اسلامی، گورهای سنگ‌چین پشت دکل فهرج، جاده سنگفرش باستانی فهرج-سیستان، تپه پشت دانشگاه پیام نور فهرج، تل عدس، مسجد ابوالفضل (ع)، قلعه خاکی فهرج، قلعه سنگ فهرج (اشکانی، ساسانی، اسلامی)، قلعه شاه‌مردان و محوطه پیرامون آن (دوره ساسانی تا قرون متأخر اسلامی)، قلعه کهورمنزل و محوطه پیرامون آن (دوره ساسانی، قرون اولیه و میانه اسلامی)، مجموعه گورهای سنگی جنوب‌شرق محوطه کهورمنزل (هخامنشی-اشکانی)، قلعه چشمه، میل نادری، رباط (کاروانسرا) مسیر فهرج-سیستان، میل رحیم داد (میلوک-Milook)، محوطه مسیر فهرج-شاهرخ‌آباد، مزرعه شاهرخ‌آباد، قلعه شکرو یا قلعه مندلی خان، میل بلوچان، قلعه دختر ماهیدشت و محوطه پیرامون آن (هخامنشی تا قرون میانه اسلامی)، محوطه رکن‌آباد، محوطه بی‌بی گلپرک، محوطه قلعه ثانی‌آباد-فیروزآباد (اشکانی، ساسانی، قرون اولیه و میانه اسلامی)، محوطه عصمت‌آباد، بقایای قلعه حسین‌آباد وکیل و محوطه پیرامون آن (ساسانی، قرون اولیه و میانه اسلامی)، محوطه غلورآباد (غیور‌آباد)، محوطه زیدآباد، محوطه عباس‌آباد قدمگاه، قلعه فتح‌آباد و محوطه پیرامون آن (ساسانی، قرون اولیه و میانه اسلامی)، قلعه سرنگ (Sereng) و محوطه پیرامون آن (ساسانی، قرون میانه اسلامی)، گنبد لطفی، محوطه مهدی‌آباد اولیاء (علیا)، محوطه چاه ریگان (اشکانی، ساسانی، قرون اولیه و میانه اسلامی)، قلات اسلام‌آباد، قلات ده‌شهیک، تل قلعه ده‌نو آزادگان، قلعه قادرآباد، معماری دستکند منطقه فهرج، قلعه روستاهای تاریخی منطقه فهرج، قنات‌های فهرج، بررسی باستان‌شناسی شهرستان ریگان، جغرافیای سیاسی شهرستان ریگان، ریگان در متون جغرافیای تاریخی قرون اولیه اسلامی، قلاع و آثار تاریخی نویافته شهرستان ریگان، معرفی آثار تاریخی نویافته شهرستان بم، آثار تاریخی نویافته در شهرستان بم، بقایای جوی آب سرپشت-دارزین، معرفی محوطه‌های دارای آثار معدن‌کاوی کهن و ذوب فلز در شهرستان بم، نقوش صخره‌ای شهرستان بم، معرفی آثار تاریخی نویافته شهرستان نرماشیر، آثار نویافته تاریخی شهرستان نرماشیر، بقایای قلعه بالا دارستان، قلعه پایین دارستان، قلعه کهنه علی‌آباد (بنگاه)، قلعه بالا رودخانه (قلعه مهد اوی یا مهداب or Mahdab Mah dooy- یا قلعه دختر)، بنای دستکند (بیکند) علی‌آباد عشایری موسوم به کلوت بزرگ، خانه سروشیان، قدمگاه دوازده امام و قدمگاه حضرت ابوالفضل (ع)، بقایای قلعه میرآباد ارجمند، قلعه دشتالک، زیارت حضرت بی‌بی یا مشکل‌گشا، زیارت (خانقاه) شاه سواران، مدرسه تدین، یخدان تدین (یخ تی‌کن) و قلعه و محوطه مچچو، محوطه ریگ جنگل کدور بالا، بقایای برج قدرت‌آباد

کتاب در ساری چاپ کتاب در ساوه چاپ کتاب در شاهرود چاپ کتاب در شهرستان چاپ کتاب در شیراز چاپ کتاب در قزوین چاپ کتاب در قم چاپ کتاب در کردستان چاپ کتاب در کرمان چاپ کتاب در کرمانشاه چاپ کتاب در کمترین زمان چاپ کتاب در گرگان چاپ کتاب در گلستان چاپ کتاب در مازندران چاپ کتاب در مشهد چاپ کتاب در نسخه پایین چاپ کتاب در نسخه‌های پایین چاپ کتاب در همدان چاپ کتاب در رامسر چاپ کتاب در شمال چاپ کتاب در لرستان چاپ کتاب رایگان چاپ کتاب روی کاغذ گلاسه چاپ کتاب روی مقوا گلاسه چاپ کتاب سریع چاپ کتاب شعر چاپ کتاب صفحه آرایی چاپ کتاب عکس چاپ کتاب علمی چاپ کتاب فنی چاپ کتاب فوری چاپ کتاب قصه‌ها چاپ کتاب کودک چاپ کتاب کودکان چاپ کتاب گلاسه مراحل چاپ کتاب مستقیم

عنوان کتاب:

زن در آثار سمیرا عباسی و نقاشی‌های قاجار

نویسنده: پریسا شیروانی‌زاده حقیقی
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۶۲-۰
تعداد صفحه: ۱۱۸
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: در این کتاب به مقایسه تطبیقی بازنمایی زن در آثار نقاشی قاجار و آثار سمیرا عباسی و مقایسه این دو پرداخته می‌شود. پایه و اساس این کتاب دیدگاه‌های سیمون دوبووار در مورد هویت زنانه است. در ادامه به بررسی آثار نقاشی دوره قاجار با مفاهیم و تصاویر زنانه و نیز به معرفی سمیرا عباسی و آثار او پرداخته شده و بازنمایی زنان در این آثار مورد بررسی قرار می‌گیرد، تا با مقایسه تطبیقی و تحلیلی این دو به تفاوت‌ها و شباهت‌های نشانه‌شناسی بازنمایی شده در این آثار پی برده شود. در نتیجه مطالعات انجام شده تفاوت‌ها و شباهت‌های نقاشی دوره قاجار و آثار سمیرا عباسی آشکار می‌گردد. نتایج نشان می‌دهد که در نقاشی قاجار هنرمند فردی بیرون از دنیای زنان است که شناخت نزدیک و عمیقی از ویژگی‌ها و دغدغه‌ها و مسائل آن‌ها ندارد. ولی در آثار سمیرا عباسی، هنرمند یک زن است که آشنایی نزدیک‌تری با مسائل زنان و دغدغه‌های هویتی زنان در بین سنت و مدرنیته دارد. به عبارتی نگاه نقاشی قاجار از بیرون بوده و نگاه سمیرا عباسی نگاهی از درون و دقیق‌تر است.

کلید واژه ها: زن در آثار سمیرا عباسی و نقاشی‌های قاجار، رویکرد انتقادی به بازنمایی زنانگی در هنر، هویت زنانه از دیدگاه سیمون دوبووار، نقاشی قاجار، بازنمایی زنان در نقاشی قاجار، بازنمایی زنان در نقاشی‌های سمیرا عباسی، بازنمایی زنانه از دیدگاه سیمون دوبووار، مؤلفه‌های بازنمایی زنان در نقاشی قاجار، بازنمایی زنان در نقاشی‌های سمیرا عباسی، مقایسه بازنمایی زنان در نقاشی‌های دوره قاجار و آثار نقاشی سمیرا عباسی، مقایسه بازنمایی زنان در نقاشی‌های سمیرا عباسی و نقاشی قاجار از دید دوبووار، بازنمایی زنان در نقاشی قاجار، بازنمایی زنان در نقاشی‌های سمیرا عباسی، مقایسه بازنمایی زنان در نقاشی‌های دوره قاجار و آثار نقاشی سمیرا عباسی، بازنمایی زنانه در آثار نقاشی قاجار و در آثار سمیرا عباسی از دیدگاه دوبووار

طراحی پارک موزه صنعت با رویکرد بازآفرینی

عنوان کتاب:

طراحی پارک موزه صنعت با رویکرد بازآفرینی

نویسنده: محسن عزیزی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۰۴-۶۵-۳
تعداد صفحه: ۲۳۲
قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: شهر در حال رشد و تکامل است و در این فرآیند سایت‌های فرسوده شده از بین می‌روند و سلول‌ها و سایت‌های دوباره جایگزین می‌شوند. رشد شهرهای بزرگ و توسعه بی‌رویه حومه‌نشینی باعث شده که صنایع سنگینی که مدتی خارج از سایت شهر بودند امروزه با سایت‌های جدید ظاهر شوند. بر این اساس حفظ ارزش مکان یا بنا و متناسب نمودن کاربری با سایت شهری یا به تعبیری هویت بخشی و بازآفرینی سایت‌های پساصنعتی هدفی است که در دوران مدرن با جدیت دنبال شده است. نمونه‌های متعددی از این کار در دنیای معماری مدرن صورت گرفته است که نتیجه آن زنده شدن سایت‌های متروک و آلاینده صنعتی و هویت بخشی جدید به مکان با رعایت ویژگی‌های اصلی بنا شده است. در فرآیند بازآفرینی می‌توان به افزایش حرکت و تعادل میان سایت پیرامون شهری کاربری و خود بنا اشاره کرد. بناهای ازکارافتاده و یا فرسوده از چند جهت دارای اهمیت می‌باشند. از یک جهت، بخشی از هویت منطقه به حساب می‌آیند و از طرف دیگر، در حالی که دارای سایت ارزشمندی می‌باشند، به مرور زمان و به دلایلی چون عدم رسیدگی و نگهداری مناسب، به عنوان مکانی جرم‌خیز و ناامن شناخته می‌شوند. از این رو با توجه به اهمیت هویت شهری نمی‌توان اینگونه بناها را تخریب کرد، زیرا به عنوان بخشی از هویت و خاطرات سایت منطقه محسوب می‌شوند، ضمن اینکه نمی‌توان آن‌ها را به حال خویش رها کرد تا موجب ناامنی منطقه گردند. از این رو می‌توان با برنامه‌ریزی مناسب و یک طراحی نیازمند یا مرتبط با مکان، آن را به عنوان بخشی از خاطره مردم نگاه داشت و با طراحی یک کاربری جدید به برطرف کردن برخی از نیازهای منطقه و افزایش تکاپو و تعامل کمک کرد. نهایتاً با توجه به آنچه گفته شد می‌توان تصور کرد که بازآفرینی یک سایت پساصنعتی، یک بنا یا یک کاربری بلااستفاده از طریق شناخت دقیق کالبد و خلق فضاهای نو در لابه‌لای ساختار سایت، امکان‌پذیر می‌باشد. بازآفرینی مفهومی یک بنا و کاربری، با اتکاء به ضرورت‌ها و نیازهای زمانه و جایگاه کهن فرهنگی و تاریخی بنا می‌تواند سبب حفظ نظام اجتماعی و اقتصادی اینگونه بناها و کاربری‌های اطرافشان شود و به دنبال آن موجب جلوگیری از تخریب ساختار کالبدی این فضاها شود. معاصرسازی و بازآفرینی اینگونه کاربری‌ها با توجه به ویژگی‌های اقلیمی و بومی در هر شهر و منطقه می‌تواند متفاوت باشد؛ اما در هر حال اقداماتی نظیر تزریق عملکردهای جدید و به روز شده ساماندهی کالبدی و ایجاد عرصه‌های تفریحی، فرهنگی و عمومی می‌تواند به صورت یک اصل کلی مد نظر قرار گیرد. ایجاد یک باغ موزه برای حفظ آثار گذشته و نمایش این آثار در قالب و کالبدی جدید، ایجاد یک فضای تفریحی و حتی فضای آموزشی و درآمیختن این کاربری‌ها با فضای طبیعی و ایجاد فضاهای خدماتی، علاوه بر زنده نگه‌داشتن و احیاء خاطرات جمعی مردم محله اطراف این کاربری و ایجاد فضایی با هویت، باعث برانگیختن حس مشارکت و ترویج الگوی بازآفرینی اراضی در سایت‌های در حال توسعه باشد.

کلید واژه ها: رویکرد بازآفرینی، شیوه‌های مداخله در بافت‌های فرسوده شهری، دیدگاه مداخله در بافت‌های فرسوده شهری، انواع شیوه‌های مداخله، بازآفرینی چیست؟، اصول بازآفرینی، گذری بر نظریه‌های مهم بازآفرینی، فرآیند بازآفرینی شهری در عرصه عمل، تفاوت «Regeneration» و «Renaissance»، تفاوت فرآیند بازآفرینی در عرصه‌های مختلف، سیر تکامل بازآفرینی شهری و سیاست‌های بهسازی و نوسازی، «بازآفرینی»، رویکرد متأخر «مرمت و بهسازی»، راهبردهای بازآفرینی شهری، فرهنگ ابزاری در «بازآفرینی» (بازآفرینی فرهنگ محور) ، مباحث زیست‌محیطی و کالبدی در «بازآفرینی»، شرط اساسی «بازآفرینی»، معیارهای نهایی بازآفرینی، دست‌یابی به شاخصه‌های بازآفرینی، صنعت زدایی فرصتی برای بازآفرینی شهری، توسعه از درون، «بازآفرینی» و Brownfields، پساصنعت یا Brownfields، جامعه پساصنعتی، مناظر پساصنعتی، تحول مفهومی منظر در عرصه‌های پساصنعتی، اهداف توسعه مجدد Brownfield ها، مزایای بازآفرینی و توسعه مجدد Brownfield ها، شیوه‌های باز توسعه Brownfield ها،  طراحی معماری پارک موزه صنعت، طراحی و برنامه‌ریزی معماری، سیر تاریخی شکل‌گیری نظریه‌های معماری، الگوهای برنامه‌ریزی در طراحی معماری، روش‌شناسی و فرآیند طراحی معماری، تعریف طراحی بر پایه معماری، فضا و مکان در طراحی، دسته‌بندی جامع روش‌ها و فرآیندهای طراحی، روش‌ها و الگوهای طراحی از دیدگاه صاحب‌نظران داخلی، علل اصلی تغییر کاربری سایت‌های پساصنعتی، نگاهی گذرا به تاریخچه موزه و موزه‌داری، انواع موزه‌ها، مبانی معماری موزه‌ها، پارک موزه، موزه برق ایران، پارک سیتروئن، پارک کارخانه بتن برانکس، تامس بریر پارک، پارک کارخانه گاز، ضوابط و استانداردهای معماری، حوزه‌بندی فضایی، حوزه اداری، حوزه تفریحی- خدماتی، بررسی مسائل معلولین در طرح، فضاهای اداری- آموزشی- پژوهشی، فضای فنی و پشتیبانی، فضای تفریحی، خدماتی و فرهنگی

انتشارات چاپ کتاب شعر بهترین روش چاپ کتاب بهترین فونت برای چاپ کتاب بهترین فونت برای کتاب پایان نامه‌ام را چگونه کتاب کنم پایان نامه را چگونه تبدیل به کتاب کنم پایگاه چاپ کتاب پخش کتاب پخش و توزیع کتاب پروسه چاپ کتاب تألیف پایان نامه تألیف کتاب تایپ کتاب تبدیل اشعار شخصی به کتاب تبدیل پایان نامه به کتاب تبدیل پایان نامه به کتاب ابعاد استاندارد کتاب تجدید چاپ تحریر و چاپ کتاب ترجمه کتاب تعرفه چاپ کتاب تعرفه چاپ کتاب شعر تعرفه قیمت چاپ رمان تغییر پایان نامه به کتاب توزیع و پخش کتاب تیرا‍‍ژ پایین کتاب جدیدترین کتابهای چاپ شده جلد پایان نامه چاپ افست چهاررنگ چاپ افست

عنوان کتاب:

آرایه‌های تزئینی کلیسای حضرت مریم

نویسندگان: دکتر الیاس صفاران و فهیمه کرمی برشنه
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۴۵-۳
تعداد صفحه: ۱۳۸
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: از مهمترین اقوام مسیحی که در ایران زندگی می‌کنند، قوم ارامنه هستند که از دوران کهن از سرزمین ارمنستان به سبب همجواری برای سکونت به ایران مهاجرت کرده‌اند، که بنابر اسناد تاریخی در زمان الله‌ وردی ‌خان این قوم به شیراز آمده‌اند و در محله سرباغ شیراز کلیسایی در دوره صفویه ساخته‌اند. با توجه به قدمت بنای کلیسای ارامنه و غنای نقوش این کلیسا و نبود تحقیقی جامع از نقوش و تزئینات اثر کلیسای ارامنه، مطالعه آرایه‌های تزئینی کلیسای ارامنه شیراز را به عنوان موضوع این کتاب برگزیدیم و ارزش بصری حاکم بر نقوش و تزئینات موجود در این بنا تبیین شدند. از جمله نکات قابل توجه در کلیسای مورد مطالعه استفاده از نقوش و هنر اسلامی و ایرانی در تزئین این کلیسا می‌باشد، که انتخاب هوشمندانه نقوش و عناصر بصری و ترکیب‌بندی آنها با توجه به مبانی هنر مسیحیت است. با مطالعه نقوش و بیان دلایل اعتقادی کاربرد عناصر بصری موجود در بنا و طبقه‌بندی آنها در قالب هندسی، گیاهی، حیوانی، انسانی و اسطوره‌ای پرداختیم.

کلید واژه ها: معرفی کلیسای حضرت مریم، موقعیت جغرافیایی شهر شیراز، بررسی تاریخی شهر شیراز، وجه تسمیه شهر شیراز، کلیسای ارامنه شیراز، شناخت آرائه‌های تزیینی کلیسای مریم مقدس، وضعیت تاریخی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و هنری دوره صفویه، هنر دوران صفویه، معماری دوره صفویه، سلسله‌مراتب کلیسای ارامنه، ارکان و مراتب کلیسای ارامنه، کلیسای ارمنی از نظر سیاسی، سرزمین ارمنستان، مهاجرنشین‌های ارمنی، مهاجرت ارمنیان به ایران، تاریخچه ارمنیان شیراز، ساختار کلیسای ارمنیان ایران، کلیسای ارامنه شیراز، شیوه اجرای کاربندی محراب اصلی کلیسای ارامنه شیراز، هنر گچ‌بری، سنگ‌های قبور در کلیسای ارامنه شیراز، تزئینات در معماری ایرانی، بررسی نقوش اسلیمی، سقف‌های چوبی کلیسای حضرت مریم شیراز، نقوش حیوانی، نقوش حیوانی به کار رفته در کلیسای ارامنه شیراز، نقوش انسانی، نقوش اسطوره‌ای، بررسی نقش محور در کلیسا

انتشارات شیراز استان فارس نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب کارت کتاب نمایشگاه جلد چاپخانه امتیاز مصاحبه کنکور دکتری نحوه محاسبه امتیازات آموزشی و پژوهشی در مصاحبه کنکور دکتری چرا باید کتاب چاپ کنیم؟ امتیاز مصاحبه کنکور دکتری نحوه امتیاز دهی در مصاحبه دکتری آیین نامه نحوه ارزیابی مصاحبه شوندگان دکتری نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مصاحبه شوندگان دکتری نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امتیاز مصاحبه کنکور دکتری داشتن کتاب تألیف

عنوان کتاب:

نقوش گیاهی گچبری‌های دوره ساسانی (استان فارس)

نویسنده: سارا استخری
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۵۱-۴
تعداد صفحه: ۱۲۸
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: توجه به اینکه سرآغاز نقوش گیاهی این دوره در کجا شکل گرفته و پرداختن به مناطقی که آثار گچبری از آنجا به دست آمده از جمله فیروزآباد، کازرون، سروستان از کجا آمده و در نواحی مختلف به چه گونه عملکرد داشته حائز اهمیت است و همینطور این نقوش در کدامین یک از هنرهای دیگر این دوره رد پایی از خود به جای گذاشته. ضمن اینکه نقوش گیاهی در گچبری‌های دوره ساسانی ریشه در چه چیزی داشته و کاربردش در چه جاهایی و به چه هدفی ایجاد می‌شده و همین‌طور سیر تحول این نقوش چگونه بوده است و نظر به اینکه این نقوش گیاهی خود شامل دسته‌بندی‌هایی بوده‌اند یا خیر و پرداختن به اینکه اصلی‌ترین نقوش گیاهی در گچبری‌های این دوره کدامین نقش بوده. مهم‌ترین مسئله اینکه هدف از ایجاد نقوش گیاهی در گچبری به چه دلیلی بوده و آیا به جز نقوش گیاهی ما شاهد نقوش دیگری مثلاً جانوری و نقوش هندسی و غیره… هم در گچبری‌های آن دوره بوده‌ایم و این گچبری‌ها بیانگر چه نکته‌هایی می‌باشند و آیا مناطقی چون فیروزآباد، کازرون، سروستان تفاوتی در نوع نقوش بوده یا نه و آیا اقلیم، نقشی در گچبری‌ها داشته یا نه؟

کلید واژه ها: پیشینه تاریخی ساسانی، هنر ساسانی، معماری ساسانی، گونه‌شناسی بناها، بناهای مذهبی، کاخ‌ها، مناطق مسکونی، قلاع و استحکامات نظامی، پل‌ها و تأسیسات آبیاری، برج‌های یادمانی، پلان‌های معماری، کاربرد هنر گچبری و گچبری، کاربرد هنر گچبری در تزئینات معماری دوره ساسانی، تکنیک‌های هنر گچبری در دوره ساسانی، استفاده از گچ به‌ عنوان عامل تزئینی در موتیف‌های گچبری، موتیف‌های گچبری و مبدأ آفرینش آن‌ها، اهمیت نقش‌مایه‌های تزئینی ساسانی، گچبری پیش از دوران ساسانی، هنر گچبری دوره ساسانی، نقوش گیاهی در طرح‌های گچبری ساسانی، کاخ اردشیر (فیروزآباد)، قلعه دختر فیروزآباد، کاخ ساسان سروستان، بیشاپور (به شاپور- شهر زیبای شاپور اول)

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

نوگرایی در تزئینات بناهای قاجار شهر شیراز

نویسنده: نازیلا نظربلند
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۰۴-۰
تعداد صفحه: ۲۲۰
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: «نهضت معماری مدرن» رویداد بسیار بزرگی در تاریخ معماری جهان بود که باورها و پنداشت‌های معماران را از مسیری هزاران ساله بیرون برد. ابعادی تازه، مفهوم‌هایی نو و دورنماهایی پویا را نمود. این نهضت که در اروپا شکل کامل خود را یافت، ریشه و شاخه برگ و میوه‌ای خالص اروپایی نداشت و به همه جهانیان روی می‌کرد عرضه‌کننده دیدگاه‌ها و اندیشه‌هایی بود بس گسترده. «موومان معماری مدرن» که خاطر بار فرهنگی و عاطفی و احساسی‌اش و نیز بر اساس ویژگی‌های ذاتی‌اش در وابستگی‌های تعین کننده و تحدید کننده افراد و گروه‌های سازنده‌اش قدر و توان‌های ذهنی (که فراتر، به دقت خواهیم دید)، تا یافتن واژه‌ای بهتر آن را به «نهضت» برگردانیده‌ایم (و نه جنبش و نه قیام) رویدادی پر رمز و راز است که شناختاش، به ویژه برای ما ایرانیان، برای ارزیابی آنچه این روزها در جهان معماری می‌گذرد، ضروری می‌نماید. «نهضت معماری مدرن» جلوه‌ای مهم و نمادین از «نهضت مدرن» اروپای سده بیستم است و هنگام زاده شدن، تمامی پدیده‌های مربوط به خود را پوشش نمی‌کرده و جهان نقد هنر و معماری بعداً به آن جلوه‌ای تاریخی داده است.

کلید واژه ها: علم مدرن، معماری مدرن غرب، هنر مدرنیسم، غرب و نهضت معماری مدرن، شهر فرنگ در ایران، ورود تفکر مدرن به ایران، ورود مدرنیته به ایران، تأسیس مدارس نوین، پیشینه تزئینات در ایران، کاربرد تزئینی آجر، مقرنس، هنر گچ‌بری، کاشی‌کاری، چوب و تزئینات چوبی در معماری ایران، آینه‌کاری، کاشی‌کاری دوره قاجار، نقوش هندسی، معماری قاجار شروعی بر معماری معاصر ایران، پیشینه قاجاریان، تحولات و تجدد در عصر قاجار، هنر دوره قاجاریه، معماری عهد ناصری، ورود معماری مدرن در ایران (دوران قاجار)، تأثیر مدرنیته بر تزئینات بناهای قاجار شهر شیراز، دوره بندی تاریخی شهرهای ایران، ریشه نام شیراز، شیراز در عهد قاجار، تأثیر معماری غرب بر بناهای دوران قاجار، تزئینات دوره قاجار، بناهای مسکونی دوره قاجار

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

معماری پایدار و نقش آن در طراحی مجتمع‌های اقامتی تفریحی

نویسندگان: مهندس سپیده حمیدزاده
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۹۱-۳
تعداد صفحه: ۲۲۲
قیمت:  ۲۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: معماری پایدار با مصالح بوم آورد، مبتنی بر معماری بومی با شرایط آب و هوایی و با حفظ انرژی، پاسخ به نیازهای معیشتی، و شرایط اجتماعی و فرهنگی شکل گرفته است. در معماری مناطق سردسیر ساخت و سازهای پله‌ای بر روی تپه در جهت تابش نور و پشت به بادهای غرب و سقف‌های مسطح تابع شرایط محیطی است. شاید بتوان هدف از این نوع طراحی را کاهش آسیب‌های محیطی، به حداقل رساندن مصرف منابع انرژی و هماهنگی هر چه بیشتر با طبیعت دانست که زیربنای فلسفه طراحی پایدار می‌باشد و پشتیبان و مشوق نگرش‌ها و تصمیم‌هایی است که در هر مرحله از طراحی، ساخت و سپس مصرف، تأثیرات منفی آن بر محیط‌زیست و سلامت استفاده‌کنندگان را نیز در نظر گرفته شده است. به طور خلاصه منظور از بوم‌شناسی ساختمان این است که به قابلیت ساختمان برای تلفیق عوامل محیطی و جوی، و تبدیل آن به صورت کیفیت‌های فضایی و آسایش و فرم، افزوده گردد. در این کتاب به بررسی تأثیر صرفه‌جویی در انرژی در معماری و تأثیر معماری بومی در معماری پایدار پرداخته شده است. طبیعت همواره منبع الهام و الگوی معماران، با رویکردهایی از قبیل معماری طبیعی ـ معماری ارگانیک، در شکل‌گیری فرم بوده است.

کلید واژه ها: توسعه پایدار، طراحی پایدار، مقدمه‌ای بر طراحی معماری طبیعی، تاریخچه پایدار در معماری، توسعه پایدار و طراحی طبیعی، دیدگاه‌های مختلف درباره معماری پایدار، نظریات معماران در مورد معماری پایدار، پایداری اقتصادی، محیطی، فرهنگی ـ اجتماعی، احیا هویت فرهنگی و بومی، شهر پایدار، اصول معماری پایدار، بام‌های سبز، دیوارهای سبز، استراتژی‌های طراحی، بررسی نمونه‌های مشابه داخلی و خارجی، برج‌های مسکونی پوتارجایا مالزی، مجتمع تجاری اداری جاکارتا، ساختمان اصلی مؤسسه فنی پژوهشی ابایاشی، مجموعه انرژی صفر بدینگتون، هتل سونگ جیانگ، مجتمع اقامتی تفریحی توسکا، مجتمع اقامتی و تفریحی آهوان (چابکسر) ، ساختمان اداری در تهران، انرژی‌های تجدیدپذیر، انواع انرژی‌های تجدید‌پذیر، موارد استفاده از عوامل صرفه‌جویی در انرژی جهت ایجاد معماری پایدار پروژه، تکنولوژی‌های استفاده از انرژی خورشید، انواع روش‌های بکارگیری سیستم‌های فتوولتائیک، کاربردهای غیر نیروگاهی حرارتی خورشیدی، تاریخچه انرژی زمین‌گرمایی در جهان، استانداردهای طراحی و بررسی پروژه، ضوابط طراحی، بررسی بارگذاری، سیستم‌های سازه‌ای، اسکیس‌ها و طرح سایت، روند طراحی

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

بومی‌گرایی در طراحی مسکن

نویسنده‌: فرهاد ولیاری خیاوی
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۶۴-۷
تعداد صفحه: ۲۰۶
قیمت: ۲۵۰۰۰  تومان

معرفی کتاب: در طول اعصار، معماری و فرهنگ واژگانی مرتبط بوده که پا به پای هم مراحل تکامل را طی نموده و به منزل کنونی رسیده‌اند؛ بنابراین نمود فرهنگ در معماری سابقه‌ای دیرین دارد که در قالب‌های کالبدی به مخاطبین عرضه شده است. بی‌تردید معماری نمادی نسبتاً کامل از هویت، فرهنگ، پیشینه تاریخی و تمدن‌های حاکم بر جامعه است، ارزش‌هایی که متأثر از نحوه زیست، طرز تفکر، آداب و رسوم‌ها و نیازهای انسانی بوده و بر این اساس شکل گرفته است. مرز معماری را می‌توان همان مرز فرهنگی قلمداد نمود به طوری که اگر منطقه‌ای فرهنگ و آداب و رسوم خاصی داشته باشد بی‌تردید معماری آن با سایر نقاط متفاوت بوده و شکل خاصی خواهد داشت. کشور ایران نیز همانند سایر مناطق، معماری متأثر از فرهنگ و تمدن خود داشته و به دلیل غنای فرهنگی دارای معماری منحصر به فردیست که همچون فیروزه‌ای در آسمان معماری جهان پرتو‌افشانی می‌کند. این عظمت، بزرگی و اصالت در معماری ایران مخصوصاً معماری بومی آن میسر نبوده مگر به پشتوانه فرهنگی کهن. لذا در این کتاب سعی شده است تا به این سؤال‌ها اندیشیده شود که عوامل مؤثر بر معماری بومی کدامند و میزان تأثیرگذاری هرکدام به چه میزان است؟ و اینکه چگونه می‌توان از معماری گذشته و معماری بومی در حل بحران‌های فرهنگی معاصر که گریبان‌گیر جوامع بشری شده است استفاده جست؟

کلید واژه ها: معماری بومی (Vernacular Aechitectural)، مسکن (House)، بوم (Vernacular)، فرهنگ (Culture)، اقلیم (Climate)، گونه‌شناسی (Typlogy)، معماری بومی و اصول و مؤلفه‌های آن، گونه شناسی، گونه و گونه‌شناسی در معماری، گونه- بوم، سابقه گونه‌شناسی در ایران، تحلیل آرکی تایپی در گونه «ایکی گوز بئر دهلیز»، تحلیل فنوتایپی در گونه‌ها، تحلیل جنوتایپی در گونه «ایکی گوز بئر دهلیز»، گونه- بوم ایکی گوز بئر دهلیز و سیر تکاملی آن، تحلیل پلان‌ها، موقعیت قرارگیری فضاها با استناد به تحلیل گونه‌های بومی، مشخصات جغرافیایی، مشکین‌شهر به روایت اسناد تاریخی و احادیث، تحلیل سایت، مفهوم محله در بافت سنتی ایران و روند شکل‌گیری آن، اصول سازمان دهنده سایت در مجموعه‌های مسکونی، ابعاد و اندازه فضاها، الزامات طراحی، تعیین ضوابط طراحی اقلیمی

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

گذری بر فضاهای شهری پایدار

نویسندگان: سید امین مرتضوی قلاتی، احمدرضا حق‌شناس
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۰۴-۳
تعداد صفحه: ۱۵۶
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: شهرها را می‌توان به عنوان فضاهای خاصی معنا کرد که در راستای رسیدن به فرصت‌های متمایز برای زندگی مشترک عمل می‌کنند. بنابراین باید شهرها را عالیترین مکان تجمع انسان از آغاز تاکنون نامید. بررسی پدیده‌ی شهرنشینی در طول تاریخ نشان می‌دهد که شهر به عنوان یک سیستم زنده، تحت‌تأثیر ویژگی‌های جغرافیایی، زیست‌بومی و عوامل اقتصادی و اجتماعی تولد یافته، رشد و تنفس می‌کند. طی چند دهه اخیر جهان به سرعت به شهرنشینی روی آورده، به طوریکه در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ جمعیت شهری جهان به بیشتر از ۹/۳ میلیارد نفر رسیده و شهرها، این محیط زیست ساخته دست بشر، محل زندگی بیشتر جمعیت جهان شده است. در این سال‌ها بافت شهرها نیز همواره تحت تأثیر نیروها و مؤلفه‌های گوناگونی همچون نیروهای طبیعی مثل آب، توپوگرافی زمین، باد، فن‌آوری ساخت یا نیروهای اقتصادی و جریان‌های سرمایه، نیروهای سیاسی و جریان‌های قدرت، نیروهای اجتماعی یا نهادهای مدنی بوده است. بر همین اساس، فضاهای شهری نیز نمودی از زندگی و شرایط اجتماعی و اقتصادی ساکنین آن بوده است. فضای شهری با توجه به نظر نظریه‌پردازان معاصر جزئی از ساخت شهر است که از کلیتی هماهنگ و پیوسته برخوردار بوده و از حیث فیزیکی دارای بدنه‌ی محصورکننده است. این فضا باید واجد نظم و زیبایی باشد و برای فعالیت‌های شهر سازمان پیدا کند. از سوی دیگر فضای شهری بخشی از ارگانیسم زنده‌ی شهر است که با شرایط اجتماعی، اقتصادی و فنی در حال تغییر مرتبط است. فضای شهری یک محیط اجتماعی دارد که دربردارنده‌ی مجموعه‌ای از روابط میان مردم است که به مبادله‌ی انرژی، اطلاعات کالا، مواد، شایعات و… دست می‌زنند، با هم ملاقات می‌کنند، گردهم می‌آیند و اشکال مختلف انسجام اجتماعی را در فضا متبلور می‌سازند. بنابراین فضای شهری، عنصر اساسی ساخت شهر است که با قلب و کانون راهبردهای اجتماعی مربوط می‌شود.

کلید واژه ها: گرند پارک، پارک جنگلی چین‌هوانگ‌دائو، کانون زمین، جنگل عمودی میلان، کوره‌های آجرپزی همیشه سبز، زیرساخت زیست‌محیطی کان‌مینگ، توسعه حاشیه رودخانه مقته، راهبردهای زیست‌محیطی پرتلند، مدیریت مسائل زیست‌محیطی در شهرهای لستر و ملبورن

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

بهسازی مشارکتی عامل ارتقای پایداری شهری

نویسنده: مهندس امیرحسین عمادی
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۱۰-۴
تعداد صفحه: ۱۱۶
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: دستیابی به پایداری شهری یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی شهرها بوده که یکی از اهداف مهم آن، ایجاد و حفظ ارتباط منطقی و منسجم بین فضاهای جدید و قدیم شهر در جهت حفظ و تقویت یکپارچگی و هویت شهر می‌باشد. در این راستا، بافت‌های فرسوده در صورت عدم اجرای طرح‌های مرمت شهری از جمله بهسازی شهری، هدف یاد شده را مورد تهدید قرار می‌دهند. در چنین شرایطی ابعاد گوناگون پایداری شهری چون بعد کالبدی، اجتماعی، زیست‌محیطی و اقتصادی نیز تأثیرات نامطلوبی را متحمل شده و بدین ترتیب زیست‌پذیری شهرها کاهش می‌یابد. با این وجود، صرف تهیه طرح‌های مرمت شهری نیز برای دستیابی به پایداری شهری کافی نبوده و نیازمند مشارکت مؤثر مسئولان شهری و شهروندان می‌باشد. تجربه‌های موجود نشان از آن دارد که عدم مشارکت با شهروندان و بی‌توجهی به نیازها و خواسته‌های آنان در رابطه با برنامه‌ریزی شهری مرتبط با محل زندگی‌شان، مقاومت آنان در برابر تحقق طرح‌های مرمت و بهسازی شهری و در نتیجه نارضایتی عمومی را به دنبال داشته و پایداری اجتماعی را با تهدید روبرو می‌سازد. با پذیرش اینکه ناپایداری اجتماعی نیز در نهایت ناپایداری شهری را موجب می‌شود، این کتاب به عنوان یک پژوهش کاربردی با هدف حل یکی از معضلات شهرسازی کنونی در کشور یعنی بهسازی بافت فرسوده بر مبنای نتایج بررسی‌های توصیفی-استنتاجی، کتابخانه‌ای و روش تحلیلی استنتاجی-مدل‌سازی، مدل بهسازی مشارکتی را به عنوان الگویی جهت افزایش پایداری شهری پیشنهاد نموده و چنین نتیجه‌گیری می‌کند که از مجموع شاخص‌های تعریف کننده مفهوم پایداری شهری، بیشترین تأثیر مشارکت مردمی در تحقق پایداری شهری به ترتیب مربوط به بعد اجتماعی پایداری، یکپارچگی محله، بعد کالبدی پایداری، بعد اقتصادی پایداری، عدالت اجتماعی، بعد زیست‌محیطی پایداری و در نهایت کیفیت زندگی بوده است. همچنین ظرفیت‌سازی بیشترین و اعتمادسازی کمترین اهمیت را در تحقق پایداری شهری دارند. بر این اساس، می‌توان انتظار داشت با به‌کارگیری مدل بهسازی مشارکتی و راهکارهای تحقق آن به افزایش پایداری شهری از طریق کاهش فرسودگی شهری دست یافت.

کلید واژه ها: فرسودگی شهری، بافت شهری، بافت فرسوده شهری، مرمت شهری، بهسازی شهری، نظریات مرتبط با مرمت شهری،  انواع مداخله در بافت شهری از منظر مرمت شهری، مشارکت، مشارکت اجتماعی یا شهروندی، پایداری شهری، توسعه پایدار، مفهوم پایداری شهری، تجارب جهانی بهسازی با تأکید بر مشارکت شهروندی،  تجارب داخلی بهسازی با تأکید بر مشارکت شهروندی، تجارب جهانی مرتبط با برنامه‌های نوسازی- بهسازی در راستای پایداری شهری، مدل بهسازی مشارکتی با تأکید بر پایداری شهری

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

آثار تاریخی، هنری دوره زند استان فارس  (آرایه‌های تزیینی ارگ کریم‌خان شهر شیراز)

نویسندگان: دکتر الیاس صفاران و فاطمه برهان
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۱۵-۹
تعداد صفحه: ۱۵۰
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: استان فارس، شهر شیراز در دوره زندیه به عنوان پایتخت برگزیده شد و بناهای متعددی به دستور کریم‌خان در آن احداث گردید، در زمان کریم‌خان زمینه رشد فرهنگ و هنر فراهم شد. کریم‌خان به دلیل روحیه دوگانه «رزمی-مردمی» بناهای بلند با فضاهای کشیده و بزرگ می‌ساخت و همین شیوه را بعدها به فرزندان و بازماندگان خود نیز منتقل کرد. ولی آنچه این فضاها را مصفا می‌کرد، تزیینات خاص وابسته به معماری بود که در این بین نقاشی جایگاه خاصی داشت. آثار تاریخی و هنری به جای مانده از عهد زندیه از مهم‌ترین آثار دوره اسلامی دانسته می‌شود که می‌توان آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد. تجلی هنر نقش اندازی بر سطوح بناها بسان سایر هنرهای ریشه‌دار هر سرزمین، مستلزم پیروی از تکنیک‌های سنتی، توأم با نوآوری و مضامینی است که از ادوار قبل، قابل دسترسی بوده است. جهت شناسایی و کشف ارتباط نقش‌مایه‌های تزیینی به کار رفته بر پیکره معماری دوره زند شیراز، با نقوش سنتی یا وارداتی، بهترین راهکار دسته‌بندی آن‌ها در قالب پیشنهادی است. با توجه به نکات بیان شده و نبودن کتابی جامع از نقوش و تزیینات ارگ کریم‌خان و ارزش بصری حاکم بر نقوش و تزیینات موجود در این بنا لذا کتاب حاضر به این موضوع پرداخته است. در این کتاب کلیات تاریخی، اقتصادی، اجتماعی دوره زند و نقش‌مایه‌های تزیینی ارگ کریم‌خان به طبقه‌بندی آن در قالب‌های هندسی، گیاهی، حیوانی و افسانه‌ای بررسی می‌شود.

کلید واژه ها: شناخت کلیات تاریخی، فرهنگی و هنری شهر شیراز، موقعیت جغرافیایی شهر شیراز، بررسی تاریخی شهر شیراز، وجه تسمیه شهر شیراز، سلسله زندیه، قوم زند، برخی عمارات ساخته شده در عهد زندیه در شیراز، مسجد وکیل، بازار وکیل، باغ نظر، عمارت کلاه‌فرنگی، حمام وکیل، ارگ کریم‌خان، معماری ارگ کریم‌خان، شناخت آرایه‌های تزیینی ارگ کریم‌خان شهر شیراز، هنر نقاشی، نقاشی‌های روی گچ ارگ کریم‌خان، نقوش تزیینی به کار رفته در نقاشی دیواری‌های ارگ کریم‌خان و پیشینه آن، نقوش هندسی، نقوش گیاهی، نقوش حیوانی، نقوش ترکیبی، افسانه‌ای، رنگ در نقاشی‌های ارگ کریم‌خان، ارزش بصری حاکم در تزیینات ارگ کریم‌خان، ریتم، مکان نقش‌مایه، مقرنس، طاقچه‌ها

انتشارات کتاب کتیبه نوین

عنوان کتاب:

تأثیر فرهنگ قوم لر بر معماری (با نگاهی بر نمادها و نشانه‌های هویت قومی)

نویسندگان: پرویز فاطمی‌کیا (المون)، زینب نامداری چکانی، قاسم عطا
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۶۸-۲
تعداد صفحه: ۱۳۶
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: رسم‌های آئینی و بومی، لباس‌های محلی، موسیقی، زبان، ترانه، صنایع‌دستی و… که سازنده هویت ایرانی و نمادی از آزادی و دمکراسی بودند به‌ صورت جدی با چالش روبرو هستند و حتی در برخی از زمینه‌ها باید شاهد مرگ این نشانه‌های تنوع هویتی را اعلام نمود. نشانه‌هایی که سازنده جامعه ایرانی بودند و بازتاب درک و شعور ایرانیان از قضیه هستی و جهان پیرامون بودند. در این کتاب، مبنا را بر شناخت قسمت‌هایی از نشانه‌ها و نمادهای، هویت قوم لر قرار داده‌ایم، بنابراین شایسته است از منظر درک و اهمیت پدیدارهای این حوزه از فرهنگ قوم لر به آن بنگریم، نه از موضوع خوب و بد تشخیص دادن آن‌ها. در این کتاب سعی شده تا با، بازشناسی شاخصه‌ها و نمادهای هویت این قوم بر اساس گونه شناسی و شیوه‌ها و الگوهای رعایت شده در آن‌ها از یک‌سو و مطالعه ساختار معماری مناطق لرنشین از دیگر سوی به ارتباط بین شاخصه‌های فرهنگ این قوم و معماری بومی این مناطق و چگونگی تأثیر معماری از فرهنگ پرداخته شود.

کلید واژه ها: واژه‌شناسی هویت، ساختار هویت، بحران هویت در معماری معاصر، عوامل هویت‌ساز، هویت بصری، مؤلفه‌های هویت‌ساز، نقش معماران در شکل‌گیری هویت، نشانه‌شناسی، نگرش علمی به نماد، انواع نماد، معرفی قوم لر، تاریخچه قوم لر، نقش نماد در حوزه‌های فرهنگی اقوام، اشتراکات هویت‌ساز در قوم لر، نمادها و نشانه‌های قوم لر و ارتباط آن‌ها با معماری، نمادهای حوزه فرهنگ معنوی قوم لر، نمادها در حوزه فرهنگ مادی قوم لر، «چوقا» و خطوط نمادین، طرح لباس بختیاری بر ساختمان ایران مال، نمادها در حوزه هنر و ادبیات قوم لر، گونه‌شناسی معماری مناطق لرنشین، نظری به سیمای مناطق لرنشین، معماری مسکن، روش‌های ساختمانی، ویژگی‌های فضاهای خانه