اخبار انتشارات کتیبه نوین

۲۷۰۰ برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی اردبیل برگزار شد

۲۷۰۰ برنامه فرهنگی در کتابخانه‌های عمومی اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل بعدازظهر دوشنبه در نشست کتاب‌خوان ویژه هفته دولت اظهار کرد: ۲هزار و ۷۰۰ برنامه فرهنگی و کتابخوانی در طول سال گذشته در کتابخانه‌های عمومی اردبیل برگزار شد.

پروانه رضاقلیزاده بیان کرد: کتابخانه‌های عمومی اردبیل در راستای تبادلات فرهنگی و همگرایی با اهالی فرهنگ بویژه در کشورهای همجوار، برنامه‌های متعددی را به همت محفل ادبی شمس عطار با حضور مجازی اهالی فرهنگ و شاعران ترک‌زبانی از ترکیه، آذربایجان، گرجستان، آلمان، روسیه و عراق اجرا کرد.

وی افزود: رسالت کتابخانه‌های عمومی در ترویج فرهنگ کتاب کتابخوانی است که در طول سال گذشته دایره فعالیت‌ها و دسترسی قشرهای مختلف مردم به کتاب و کتابخوانی در استان تسهیل شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل ادامه داد: کتابخانه‌های عمومی به عنوان یکی از فراگیرترین نهادهای متولی فرهنگ در چند سال اخیر در نقاط مختلف شهری و روستایی گسترش یافته است.

رضاقلیزاده گفت: کتابخانه‌های عمومی یکی از مهم‌ترین مراکز برای ظهور تحولات بنیادین در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی هستند و حضور قشرهای مختلف بویزه نوجوانان و جوانان در این مجموعه فرهنگی باید همراه آموزش مباحث فرهنگی، آموزشی و دینی باشد.

اخبار انتشارات کتاب کتیبه نوین

صفحه اصلی سایت انتشارات کتیبه نوین