۳۰۰ برنامه ویژه هفته کتابخوانی در استان سمنان برگزار می‌شود

۳۰۰ برنامه ویژه هفته کتابخوانی در استان سمنان برگزار می‌شود