جمهوریت و مدیریت شهری از منظر امام خمینی (ره) (چالش‌ها و ظرفیت‌های قانونی)

جمهوریت و مدیریت شهری از منظر امام خمینی (ره) (چالش‌ها و ظرفیت‌های قانونی)

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.