نقوش گیاهی گچبری‌های دوره ساسانی (استان فارس)

نقوش گیاهی گچبری‌های دوره ساسانی (استان فارس)