خورشید شب‌های شرهانی (سردار شهید کرامت‌الله مرادی)

خورشید شب‌های شرهانی (سردار شهید کرامت‌الله مرادی)