درک موقعیت از دیدگاه شخص دیگر (تکنیک‌های NLP برای کودکان)

عنوان کتاب:

درک موقعیت از دیدگاه شخص دیگر (تکنیک‌های NLP برای کودکان)

نویسنده: صفورا کاظمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: 978-622-307-315-1
تعداد صفحه: 18

توضیحات

معرفی کتاب: دیوید ریش سفید روی شاخه‌ی درختی نزدیک رودخانه دراز کشیده بود و حمام آفتاب می‌گرفت و گاهی با انگشتان بزرگش، سرش را می‌خاراند.

فلینت کوچولو که از خوردن توت خسته شده بود و دلش هوای خوردن گل‌های آن طرف رودخانه را کرده بود، دوان دوان خودش را به نزدیک رودخانه رساند.

کلیدواژه‌ها: کودکان، داستان کودکانه، تکنیک‌های NLP برای کودکان