در مهمانی

عنوان کتاب:

در مهمانی

نویسنده: پانیسا نوربین
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۷۲-۰
تعداد صفحه: ۱۰

توضیحات

معرفی کتاب: سی سی و دی دی آماده شدند تا به مهمانی بروند. دی دی در مهمانی چند تا دوست پیدا کرد و با آنها بازی کرد.  در آخر مهمانی دی دی لجبازی کرد و به سی سی گفت که می خواهد پیش دوستانش بماند. سی سی به دی دی گفت که دیگر وقت مهمانی تمام شده و باید با خوشحالی از دوستانش خداحافظی کند تا آنها دوستش بدارند. دی دی با خوشحالی از دوستانش خداحافظی کرد.

دی دی کنار دوستاش

خندیده یواش یواش

اما پایانه ماجرا

لج کرده چون بچه بدا

کلیدواژه‌ها: کودکان، شعر کودکان، موسیقی، آموزش