در موزه

عنوان کتاب:

در موزه

نویسنده: دیانا بلادی نژاد
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۸۲-۹
تعداد صفحه: ۱۰

توضیحات

معرفی کتاب: دی دی عکس موزه را در کتاب دید و به سی سی گفت که او را به موزه ببرد. سی سی و دی دی به موزه رفتند. دی دی به کوزه و مجسمه‌های موزه دست می‌زد که نگهبان موزه آمد و به او گفت که نباید به چیزی دست بزند. دی‌دی به حرف نگهبان موزه گوش داد و با فاصله به مجسمه‌ها نگاه می‌کرد.

دی دی داخله موزه

دست زده به یه کوزه

با هشداره نگهبان

پکر شد و پشیمان

کلیدواژه‌ها: کودکان، شعر کودکان، موسیقی، آموزش