مدیریت: دکتر داودی 09172203400

انتشارات کتیبه نوین

تایپ تخصصی کتاب

تایپ تخصصی کتاب

تأیید محتوا و تایپ تخصصی کتاب

تایپ تخصصی و متناسب با فرمت کتاب

نویسندگان می‌بایست توجه داشته باشند که تایپ عمومی که در بازار انجام می‌شود با تایپ کتاب متفاوت می‌باشد لذا به نویسندگان پیشنهاد می‌گردد که در صورت امکان نوشته‌های خود را به صورت دست‌نوشته به انتشارات کتاب تحویل دهند تا کار تایپ متناسب با فرمت کتاب انجام شود.

فرآیند تایپ در انتشارات کتیبه نوین

1. تایپ فارسی کتاب

2. تایپ انگلیسی کتاب

3. رسم اشکال و تصاویر

4. رسم جدول

5. تایپ فرمول

6. تایپ پاورقی

سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.