مدیریت: دکتر داودی 09172203400

انتشارات کتیبه نوین

فرم‌های چاپ کتاب

دانلود فرم‌های چاپ کتاب انتشارات کتیبه نوین

y copy

فرم شماره یک: دانلود فرم تعهد (مخصوص تمام نویسندگان)

ty

فرم شماره دو: دانلود فرم تایید (مخصوص تمام نویسندگان)

y copy

فرم شماره سه: دانلود فرم مشخصه (مخصوص تمام نویسندگان)

gy copy

فرم شماره چهار: دانلود فرم قرارداد (مخصوص تیراژ ۱۰۰۰ نسخه به بالا)

سبد خرید
شروع به تایپ کردن برای دیدن محصولاتی که دنبال آن هستید.