آسیب‌شناسی سیاست جنایی در برخورد با فعالین فرق ضاله

عنوان کتاب:

آسیب‌شناسی سیاست جنایی در برخورد با فعالین فرق ضاله

نویسندگان: حسین نصرالهی وینچه، محمدرضا زارعی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۲۲۹-۱
تعداد صفحه: ۹۶
دسته:

توضیحات

معرفی کتاب: شکل‌گیری فرقه‌ها و جنبش‌های نوظهور فکری و رشد فزایندۀ آن‌ها در اکثر کشورها، بویژه ایران، مسائل و مصائب بسیاری را به وجود آورده است. عدم ابتنای فرق و جنبش‌های یاد شده بر پایۀ مبانی دینی یا اصول مسلم مذهبی، رویکرد مادی و دامن زدن به مسائل شهوانی، از شاخصه‌های اساسی اغلب قریب به اتفاق آن‌هاست. واقع امر آن است که در کشور ما فرقه‌های نوین و نوظهور، طیف وسیعی از جمعیت انسانی، بویژه قشر جوان را در برگرفته‌اند. عدم اطلاع‌رسانی صحیح و بایسته و فاقد چارچوب قانونی یا طرح نظام‌مند و هدفمند اجرایی در مقابله با آن‌ها بر مشکلات موجود دامن زده است. به نظر می‌رسد تدوین و تصویب قانونی جامع با ضمانت اجراهای قاطع، تا حد زیادی از مشکلات می‌کاهد. ضمن آنکه تبیین و ترسیم حدود وظایف قوای امنیتی و انتظامی در مقابله با فرقه‌های مذکور، از چندگانگی یا تنوع سازوکارهای تقابلی خواهد کاست. در هر شکل، نبود سیاست جنایی مشخص و کارآمد و سرپوش نهادن بر واقعیت‌های اجتماعی و آسیب‌های ناشی از فعالیت مخرب فرق یاد شده، نظام حقوقی ایران را با چالش‌هایی جدی روبرو ساخته است. امروزه تبلیغات فرقه‌های نوظهور منش‌ها و روش‌های برخی افراد را به انحراف کشیده است. در روند تغییرات آنچه از همه بیشتر مورد ستیز و عناد قرار می‌گیرد، سنت و هنجارهای رایج و پذیرفته شده است. شاید وضعیت حاصل با وضعیت تهدید فاصله زیادی داشته باشد، لیکن، آنچه مسلم است، محدودسازی موفق اکنون، از مقابله جدی و فعلی فردا کم هزینه‌تر و مؤثرتر است. معنویت‌گرایی، تمنای فطری انسان‌هاست؛ اما معنویت‌های نوظهور پاسخی مسخ شده به این تمنا می‌دهند. در دنیای امروز متأسفانه بسیاری از افراد مخصوصاً قشر جوان جامعه به صورت ناخودآگاه و یا تحت تأثیر برخی از رفتارها و تبلیغات از علائم، نشانه‌ها یا رفتارهایی بهره می‌برند و یا شیوۀ زندگی خود را به سمت‌هایی سوق می‌دهند که متعلق به عرفان‌های نوظهور و انحرافی است. این فرقه‌ها آسیب‌های جبران‌ناپذیری وارد می‌کنند. از این‌رو، مطالعه نقادانه و بررسی آسیب شناسانه و علل گرایش به آن‌ها به خصوص آن دسته از فرق که در ایران فعال هستند و راه‌کارهای مقابله با آن‌ها ضروری است.

کلیدواژه‌ها: مفهوم سیاست جنایی، مفهوم سیاست جنایی، مفهوم اصطلاحی، تعریف سیاست جنایی، مفهوم فرق ضاله، مفهوم فرقه، مفهوم ضاله، فرق ضاله و اهداف آن‌ها، مفهوم فرق ضاله و انواع مختلف آن، معنویت‌گرایی و ارتباط آن با ظهور فرق ضاله، علل پیدایش فرق و اهداف آن‌ها، ریشه عرفان‌های نوظهور و اهداف عرفان‌های نوظهور، شیوه‌های جذب افراد توسط فرق ضاله و علل گرایش افراد به آن‌ها، تکنیک‌های فرقه‌ها برای جذب، عوامل گرایش افراد به فرقه‌ها، روشنگری درباره فرقه‌های انحرافی، نشانه‌های شناخت عرفان‌های کاذب و معنویت‌گرایی دروغین، آسیب‌شناسی فرق ضاله، تهدید فرق ضاله و راه‌های مواجهه و مقابله با آن‌ها، تهدید فرقه‌های نوظهور، ضرورت مقابله با عرفان‌های نوظهور، راه‌های مواجهه با عرفان‌های کاذب و فرق ضاله، روش‌های اساسی مقابله با گرایش به عرفان‌های نوظهور و توسعه آن‌ها، اقدامات امنیتی، انتظامی و قضایی، آسیب‌های فرق ظاله، شیوه‌های فرق نوظهور، آسیب‌های معنویت‌های نوظهور، معایب و مضرات عرفان‌های کاذب برای جامعه و مردم، نقش فرقه‌های نوپدید دینی در ناامنی جامعه، فرقه‌سازی و جایگاه آن در گونه‌های تهدیدات امنیت داخلی، فرقه‌های نوظهور و پیامدهای منفی آن‌ها بر امنیت جامعه، انواع آسیب‌های فرق ضاله، آسیب‌های عرفان‌های نوظهور، قوانین حاکم بر آزادی ادیان