دل و جنگل صنوبرهای لرزان

عنوان کتاب:

دل و جنگل صنوبرهای لرزان

نویسنده: آریسا علی پور
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی بزرگ
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۵۳-۹
تعداد صفحه: ۱۶

توضیحات

معرفی کتاب: ملکه سایه‌ها که خیلی بدجنس وحسود بود و توی قصر دخمه‌ای وسط جنگل زندگی می‌کرد، کیک‌های تمشکی مامان دل رو خیلی دوست داشت و همیشه دستیارهاش رو می‌فرستاد تا براش از اون کیک‌ها بخرند. ملکۀ سایه‌ها یه روز خودش رو به صورت یه خانم مهربون با لباس‌های زیبا در آورد و اومد پیش مامان دل و بهش گفت: توجنگل صنوبرهای لرزان، تمشک‌های رنگین کمانی هست که باهاشون می تونی کیکهای جادویی بپزی.

ملکۀ سایه‌ها

که بودش خیلی بلا

عاشق کیک تمشک

نوشیدنیش آب زرشک

به مامان دلی جون

گفت: خانومه مهربون

از جنگلای لرزان

تمشک رنگین کمان

کلیدواژه‌ها: کودکان، شعر کودکان، موسیقی، آموزش