خانم اختاپوس (زیست شناسی جانوری)

عنوان کتاب:

خانم اختاپوس (زیست شناسی جانوری)

نویسنده: ارسطو آزادی فر
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: 978-622-307-364-9
تعداد صفحه: 18

توضیحات

معرفی کتاب: صبح شده بود و خانم اختاپوس درکف اقیانوس مشغول ورزش بود و ضربان سه قلبش را چک می‌کرد که هر سه قلب خوب کار کند.

ناگهان کوسه‌ای گرسنه را در کنار خودش دید و خیلی وحشت کرد. تمام تنش به لرزه افتاد. مثل اینکه این کوسه‌ها و دلفین‌ها و مارماهی‌های بزرگ همیشه در کمینش بودند.

کلیدواژه‌ها: کودکان، داستان کودکانه، زیست شناسی جانوری