در آرایشگاه

عنوان کتاب:

در آرایشگاه

نویسنده: دیانا بلادی نژاد
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۸۰-۵
تعداد صفحه: ۱۰

توضیحات

معرفی کتاب: سی سی و دی دی موهایشان بلند شده بود. سی سی و دی دی به آرایشگاه رفتند. دی دی رفت و یکی از شانه‌ها را برداشت که موهایش را شانه کند اما سی سی به او گفت که شانه یک وسیله شخصی هست و نباید از شانه دیگران استفاده کند. دی دی از شانه خودش استفاده کرد. سی سی و دی دی بعد از کوتاه کردن موهایشان به خانه برگشتند.

دی دی تو آرایشگاه

رفت سراغ شونه ها

اما فهمید که شونه

باید شخصی بمونه

کلیدواژه‌ها: کودکان، شعر کودکان، موسیقی، آموزش