در مغازه

عنوان کتاب:

در مغازه

نویسنده: مهشید سفلاییان
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۷۸-۲
تعداد صفحه: ۱۰

توضیحات

معرفی کتاب: سی سی و دی دی به خرید رفتند. سی سی و دی دی به مغازه لباس فروشی رسیدند. دی دی بی اجازه لباس‌ها را از قفسه کشید و همۀ آنها روی زمین ریخت. فروشنده از کار دی دی ناراحت شد. دی دی که از کارش پشیمان شده بود، از فروشنده معذرت خواهی کرد. فروشنده، دی دی را بخشید و هر دو خوشحال شدند.

دی دی تویه مغازه

دید که دستش درازه

لباسا رو ریخت زمین

پشیمونیش رو ببین!

کلیدواژه‌ها: کودکان، شعر کودکان، موسیقی، آموزش