گوزن زرد ایرانی

عنوان کتاب:

گوزن زرد ایرانی

سروده: صفورا کاظمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۲۷-۰
تعداد صفحه: ۱۰

توضیحات

معرفی کتاب:

دشت برم کازرون

داره چند تایی حیوون

یکیش گوزن زرده

شاخای اون بلنده

گوزن نیمه اهلی…

کلید واژه‌ها: شعرهای کودکانه