زنبور

عنوان کتاب:

زنبور

نویسنده: صفورا کاظمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۲۲-۵
تعداد صفحه: ۱۰

توضیحات

معرفی کتاب:

زنبور و درخت با هم دوست بودند.

وقتی شاخه های درخت پر از سیب شد، به زنبور گفت: از اینجا برو! صدای وز وزت نمی گذارد استراحت کنم.

کرم ها به سیب های درخت حمله کردند.

زنبور دید که درخت بیمار است و به کمک او احتیاج دارد.

زنبور به جنگ کرم ها رفت. آنها را نیش زد و از بین برد.

درخت از زنبور معذرت خواهی کرد.

کلید واژه‌ها: کودکان