زندگی پری‌ها

عنوان کتاب:

زندگی پری‌ها

نویسنده: نگار خرم
ناشر: کتیبه نوین
نوبت چاپ: اول 1402
شابک: 978-622-307-352-6
تعداد صفحه: 16

توضیحات

معرفی کتاب: غنچه‌ها باز شد، پری‌ها از غنچه بیرون آمدند و به درخت آرزوها رفتند. هر سال بهار، پری‌ها دور این درخت جمع می‌شوند و آرزوهای خود را روی برگ درخت می‌نویسند.چند غنچه را روی زمین گذاشتند، غنچه‌ها تبدیل به پری شدند. هر پری به یک گروه می‌رسد.

از چند تا غنچه‌ی جوون

چهار تا پری زدن بیرون

هر کی نوشت یه آرزو

روی درخت روبرو

کلیدواژه‌ها: کودکان، داستان کودکانه، شعر کودکانه