ملخ

عنوان کتاب:

ملخ

نویسنده: صفورا کاظمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۰۲-۷
تعداد صفحه: ۱۰

توضیحات

معرفی کتاب:

ملخ کوچولو تنها بود و می خواست دوستی پیدا کند.

زنبور قبولش نکرد.

مورچه هم او را قبول نکرد.

کفشدوزک به او گفت: از کنار من دور شو! زشته بدقواره!

آسمان صدایش کرد و گفت: بیا با هم دوست شویم ملخ زیبا!

کلید واژه‌ها: کودکان