پرنده

عنوان کتاب:

پرنده

نویسنده: صفورا کاظمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: خشتی کوچک
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۰۵-۸
تعداد صفحه: ۱۰

توضیحات

معرفی کتاب:

پرنده کوچولو در آسمان آبی بال می زد.

سنگی به بالش خورد و زخمی شد.

او فرود آمد و گفت: دیگر نمی توانم پرواز کنم.

پرنده دیگر پرواز نکرد و حتی از ترس بال هایش را هم تکان نداد.

روزی ندایی از درونش گفت:  تو هنوز پرنده ای! و می توانی پرواز کنی.

پرنده در آسمان پرواز کرد و خورشید را چون غنچه ای چید.

کلید واژه‌ها: کودکان