در گرامیداشت هفته پژوهش و فنآوری جناب آقای «رمضان شیرکوهی» به عنوان پژوهشگر برتر اداره کل امور اقتصادی و دارایی فارس انتخاب شدند. از جمله کتابهای منتشر شده ایشان می توان به کتابهای زیر اشاره کرد:

  • اقتصاد خرد (با تأکید بر مفاهیم و مبانی نظری با رویکرد آموزشی و تحلیلی)
  • اقتصاد کلان (با تأکید بر مفاهیم و مبانی نظری با رویکرد آموزشی و تحلیلی)
  • بودجه‌ریزی بخش عمومی (با تاکید بر آسیب‌شناسی در ایران و رویکرد تطبیقی)
  • پولشویی ( تأکید بر رجحان محتوا بر شکل با رویکرد نقش سیستم بانکی و ذیحسابان در مقابله)
  • حسابداری بخش عمومی (دولتی) با تأکید بر استانداردهای حسابداری بخش عمومی و رویکرد تعهدی (حساب مستقل وجوه عمومی)
  • کنکاشی در ماده ۲۳ قانون برنامه و بودجه (با تأکید بر محاسبات فنی صورت‌وضعیت پیمانکاران با رویکرد تحلیلی و کاربردی)
  • مدیریت ریسک

لازم به ذکر است برخی از کتابهای فوق الذکر به عنوان کتاب برتر شناخته شده و به چاپ دهم نیز رسیده است.

Email: shabaviz_economic@yahoo.com

اخبار انتشارات کتاب کتیبه نوین

صفحه اصلی سایت انتشارات کتیبه نوین

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.