به گزارش خبرگزاری مهر، روح‌الله منوچهری با بیان اینکه کتاب‌های طرح محیا به کتابخانه‌های عمومی فارس رسید عنوان کرد: طرح محیا از جمله طرح‌های در حوزه منابع کتابخانه‌های عمومی است که در سال گذشته و در کنار فاز سوم طرح نسیم دانایی در استان انجام شد؛ این طرح با هدف خرید کتاب برای کتابخانه‌هایی که نسبت به میانگین استانی از منابع کمتری برخوردار هستند، اجرا شد.

وی اعتبار این طرح را دو میلیارد ریال اعلام و اضافه کرد: در این طرح برای ۵۰ کتابخانه از یازده شهرستان فارس کتاب ارسال شد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان فارس اضافه کرد: پس از نیازسنجی کتابخانه‌های عمومی، مراحل انتخاب فهرست کتاب‌ها، خرید، بسته بندی و ارسال کتاب‌ها انجام شد تا هرچه سریع‌تر منابع برای انتخاب عمومی مردم در کتابخانه قرار گیرد.

منوچهری تقویت منابع کتابخانه‌های عمومی را از نیازهای ضروری کتابخانه‌های عمومی برشمرد و گفت: یکی از معیارهای اصلی پویایی کتابخانه‌ها و حضور مخاطبان در کتابخانه، وجود منابع است. هر چقدر منابع کتابخانه‌های عمومی غنی‌تر و به روز تر باشد، میزان استقبال مخاطبان از خدمات کتابخانه‌ای نیز بیشتر است بر همین اساس از چند سال گذشته در استان برنامه ریزی‌هایی انجام شد تا در کنار ارسال منابع سراسری که توسط نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور انجام می‌شود، در استان نیز خرید کتاب در قالب طرح‌هایی با مشارکت منابع درآمدی استان، شهرستان‌ها و خیرین انجام شود.

او ضمن اشاره به موضوع کتاب‌های ارسالی با بیان اینکه کتاب‌های انتخابی در موضوع‌های مختلف انتخاب شده است، اضافه کرد: فهرست کتاب‌های انتخابی شامل آثار برگزیده در جشنواره‌های ملی، آثار ترجمه شده، تازه‌های نشر از سال ۹۷ به بعد و کتاب‌های پرفروش است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی فارس تصریح کرد: به نسبت تعداد منابع و امانت هر کتابخانه بسته‌های کتاب محیا برای آن‌ها در نظر گرفته شد وکتابخانه های عمومی در این طرح از نظر دریافت کتاب در پنج گروه تقسیم بندی شده است حداکثر دریافتی ۲۰۱ نسخه و حداقل آن ۵۴ نسخه کتاب است و در مجموع ۶۱۰۰ نسخه کتاب در این طرح برای کتابخانه‌ها ارسال شده است.

منوچهری همچنین از اقدامات خیرین قدردانی و خاطرنشان کرد که در طرح محیا نیز از حمایت خیرین بهره مند شده‌ایم.

اخبار انتشارات کتاب کتیبه نوین

صفحه اصلی سایت انتشارات کتیبه نوین

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.